Vastaa kyselyyn kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspinnoista

Kuntaliitto on lähettänyt kyselyn kuntien tai kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden yhteistyöstä kuntien ja kuntayhtymien johtaville viranhaltijoille, toimialajohtajille sekä hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajistoille.

Kyselyyn voi vastata 19.8. alkaen, vastausaikaa on 29.8. asti.

Kyselyssä on kolme yhdyspintoihin sisältyvää teemaa:

  1. valmisteluvaiheen yhteistyön yleinen arviointi
  2. kunnan ja hyvinvointialueiden tuleva työnjako ja vaikutukset palveluihin ja
  3. yhdyspintoihin liittyvä sopiminen ja tarve muutostuelle.

Kyselyn tietoja käytetään sote-uudistuksen toimeenpanon kansallisessa seurannassa ja muutostuen suunnittelussa. Kyselyn tuloksia on saatavilla syyskuussa 2022 ja näistä viestitään Kuntaliiton kanavissa.

Sote-uudistuksen toimeenpanossa kunnilla, kuntayhtymillä ja niiden vastuulla olevilla tehtävillä on keskeinen rooli.

Kuntaliitto toteuttaa vuoden 2022 aikana kuntatoimijoille suunnattuja erilaisia tilannekuvakyselyitä, joiden avulla on tarkoitus seurata toimeenpanon etenemistä sekä siihen liittyviä haasteita kuntatoimijoiden osalta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista