Lataa ohjeistus käyttöösi 

Äänestys ja vaali kunnan hallinnossa – julkaisu kuntien tueksi 

Kunnan kokousmenettelyssä tulee huomioida vaalin ja äänestyksen menettelytavat. Kävimme läpi kunnan toimielinten äänestys- ja vaalitilanteiden kompastuskiviä: milloin äänestetään, miten äänestetään – ja milloin onkaan käytössä vaali?

Työstimme tilanteista ohjeistuksen käyttöösi. Hyödynsimme opasta kirjoittaessamme kunnista tulleita kysymyksiä sekä oikeuskäytäntöä, jotta julkaisu olisi käytännönläheinen ja arkitilanteissa palveleva.

Tiedätkö, mikä ero on vaalilla ja äänestyksellä?

Äänestyksellä tarkoitetaan tilannetta, jossa asiaa toimielimen kokouksessa tai valtuustossa käsiteltäessä on tehty yksi tai useampia esittelijän pohjaehdotukselle vaihtoehtoisia kannatettuja vastaesityksiä, ja päätetään, mikä näistä on toimielimen lopullinen päätös.

Vaalilla tarkoitetaan tilannetta, jossa valitaan henkilö tai henkilöitä kunnan luottamustoimeen tai esimerkiksi kunnan edustajaksi taikka kunnan viranhaltijaksi tai työntekijäksi.

Kokousmenettelyn perusteista säädetään kunnan osalta kuntalaissa ja hyvinvointialueen osalta hyvinvointialuelaissa. Käytännön kokousmenettely jää pitkälti kunta- tai hyvinvointialueorganisaation hallintosäännön määräysten varaan. Niinpä hallintosääntöön on otettava määräykset äänestys- ja vaalitoimituksista.

Pohjaehdotuksesta äänestysjärjestykseen ja henkilövaalista virkavaalin erityiskysymyksiin

Jos kiinnostaa, miten syntyy ja elää kokouksen aikana pohjaehdotus, vastaehdotus ja äänestys esityksineen ja äänestysjärjestyksineen tai mikä ero on henkilövaalilla ja virkavaalilla, tämä maksuton e-julkaisu on sinulle.

Opas on kirjoitettu kunnille, mutta se on soveltuvin osin hyödynnettävissä myös hyvinvointialueilla. Sääntely on perustaltaan samanlaista.

Ohjeistuksen ovat kirjoittaneet lakimiehemme Juha-Matti Kiviluoto, Alexander Eriksson ja Kai Ketelimäki.

Julkaisusta ilmestyy ruotsinkielinen lyhennelmä kesään 2023 mennessä.

Aiheesta lisää

Äänestys ja vaali kunnan hallinnossa
Kuntaliiton julkaisupankki

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.