Kuntaliiton julkaisut

Ajantasaista ohjeistusta sidonnaisuuksista kunnissa

Tiettyjen kunnan ja kuntayhtymien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen ja korruption torjunta.

Kuntalain mukaisten käytäntöjen voidaan katsoa soveltuvan relevanteilta osin myös hyvinvointialueilla.

Lataa päivitetty julkaisu käyttöösi

Päivitimme ohjeistuksemme sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Onhan sääntely sinulle tuttua, varmistelee juristimme Alexander Eriksson, toinen julkaisun päivittäjistä.

Lähtökohtana on, että luottamushenkilöt ja viranhaltijat tekevät ilmoitukset oma-aloitteisesti. Henkilön tulisi myös viivytyksettä ilmoittaa sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Olethan muistanut tehdä sidonnaisuusilmoitukset tarkastuslautakunnalle?

Hyödynnä siis päivitetty ohjeistus ja lataa opas käyttöösi.

 

Aiheesta lisää

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa 
Kuntaliiton julkaisu (2023)

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.