Alueiden komitea toivoo Eurooppaan riittävää vähimmäistoimeentuloa

Euroopan alueiden komitea pitää erityisen tärkeänä, että Euroopan komission ehdotus riittävästä vähimmäistoimeentulosta pannaan täytäntöön unionin jäsenvaltioissa nopeutetussa aikataulussa. Alueiden komitean lausunnon laati Keravan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anne Karjalainen, ja se hyväksyttiin komitean täysistunnossa 9.2.​

Lausunnossa korostetaan, että jäsenvaltioiden olisi keskityttävä köyhyyden perimmäisiin syihin sekä ryhdyttävä vaikuttaviin toimenpiteisiin taatakseen oikeudenmukaiset palkat ja ihmisarvoisen työn, laadukkaat peruspalvelut sekä riittävän toimeentulotuen ja yksilöllisten sosiaalipalvelujen saatavuuden.

Alueiden komitean mukaan Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden olisi myös kehitettävä yhteistyössä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa konkreettisia toimia asunnottomuuden ja energiaköyhyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi.

Muualla verkossa

EU:n alueiden komitea

EU:n alueiden komitea on 350-jäseninen, neuvoa-antava elin, jonka päätehtävänä on tuoda esille EU:n lainsäädännön valmistelussa jäsenmaiden kuntien ja alueiden näkökohdat.

Komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille useista EU-lainsäädännön asioista, kuten työllisyys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioista ja aluepolitiikasta.

Komiteassa on yhdeksän suomalaisjäsentä, joista yksi edustaa Ahvenanmaata. Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.