Webinaari toi yhteen laajan joukon kuulijoita

EU:n vihreän kehityksen lakialoitteet ovat kuntien asia

Energiantuotanto, rakennusten energiatehokkuus, liikenne, maankäyttö, lupaprosessit, julkiset hankinnat, vesihuolto… EU:n vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvät lainsäädäntöhankkeet vaikuttavat muun muassa siihen, miten näitä asioita tulevaisuuden kunnissa tehdään.  

Järjestimme 8.6. webinaarin, jossa käytiin läpi laaja joukko EU:n lainsäädäntöaloitteita, joilla on suora vaikutus kuntien toimintaan. Webinaari kokosi yhteen yli kaksisataa kunta- ja aluehallinnon toimijaa. Ohjelmassa oli mukana Kuntaliiton yhdyskunta- ja ympäristöalan substanssiasiantuntijoita ja edunvalvojia. Kommenttipuheenvuoron piti Suomen EU-edustuston ympäristö- ja ilmastopolitiikan erityisasiantuntija Antonios Sfakiotakis

- Työ ekologisen kestävyyden parissa ei ole kunnissa uutta. Siinä missä kunnilla on tähän saakka ollut vapaat kädet ympäristö- ja ilmastotyön keinovalikoimaan, EU:n vihreän siirtymän ohjelma tuo mukanaan paljon yksityiskohtaista sääntelyä, totesi Yhdyskunta- ja ympäristöyksikön johtaja Miira Riipinen.  

Kuntaliitto vaikuttaa, seuraa ja tiedottaa, jotta kunnat saavat jatkossakin toimeenpanna suomalaiseen toimintaympäristöön sopivaa, joustavaa ja vihreää siirtymää tukevaa lainsäädäntöä. Vaikuttamistyötä tehdään sekä Suomessa että Brysselissä.  

Kuntien erityinen tehtäväkenttä ja monimuotoisuus vaativat edunvalvontaa  

Suomalaiset kunnat ja kaupungit ovat monialatoimijoita, joiden vastuukenttä on Euroopan laajuisesti uniikki. Kuntaliiton johtavan juristin Marko Nurmikolun mukaan kuntien näkökulmasta tärkeää on muun muassa se, kuinka lainsäädännössä suhtaudutaan lupaprosesseihin, kaavoitukseen sekä kiertotalouden ja ympäristöjätehuollon sääntelyyn. Myös liikenneasioissa riittävä paikallistason liikkumavara ja kevyet seurantaprosessit ovat keskeisiä.  

Alueelliset erot on myös huomioitava. Esimerkiksi bussien päästöraja-arvojen, teknologia- ja liikennöintivaatimusten asettaminen ei johda syrjäseutujen eriarvoistumiseen, kertoo kehittämispäällikkö Johanna Vilkuna. Kuntien erilaiset ilmasto-olosuhteet ovat puolestaan tärkeitä muun muassa yhdyskuntajätevesien typenpoistovaatimuksissa.  

Muutoksiin varautuminen tiedolla ja seurannalla 

- Kuntien on hyvä laittaa energiankulutuksen seuranta kuntoon, totesi erityisasiantuntija Vesa Peltola.  

Energiasektorilla tapahtuu paljon, ja tavoitteiden toteutumisen seuranta edellyttää ajantasaista tietoa. Myös älykkään liikenteen osalta kannattaa varmistaa, että raportointi on ajan tasalla.  

Yksittäisiin lainsäädäntöehdotuksiin vaikuttaminen on keskeistä, mutta kuten erityisasiantuntija Pauliina Jalonen totesi, aloitteiden muodostama kokonaisuus on kuntien kannalta tärkeä. On myös syytä pitää mielessä, että nyt arvioidut vaikutukset eivät välttämättä toteudu sellaisinaan. Lainsäädäntöhankkeet ovat pitkiä prosesseja, joiden varrella voi tulla myös yllätyksiä.  

Kuntaliitto jatkaa kuntien edunajamista EU:ssa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 

Suomen EU-edustuston kommenttivuorossa ympäristö- ja ilmastopolitiikan erityisasiantuntija Antonios Sfakiotakis korosti verkostoitumisen merkitystä. Verkostojen avulla löydetään samanmielisiä kumppaneita äänestyspöytiin, ja toisaalta varmistetaan oikea-aikainen tiedonsaanti ja nopea reagointi. Tähän mennessä tehty vaikuttamistyö sai kiitosta, ja Sfakiotakiksen mukaan kuntien ja alueiden ääni on myös saatu kuuluviin EU-instituutioissa.  

Kuntaliiton Brysselin toimiston johtaja Ilari Havukainen päätti webinaarin toteamalla, että verkostoituminen, konkreettisten muutosesitysten tarjoaminen ja elävän elämän tuominen mukaan päätöksentekoon ovat onnistuneen vaikuttamisen avaimia. Kunnat ovat elävää elämää, ja kuntien äänen kuuluminen EU:ssa on Kuntaliiton tehtävä.  

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!