Hyvilin ja Kuntaliiton tilannekuvakysely hyvinvointialueiden viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdolle

Hyvil ja Kuntaliitto kartoittavat kyselyllä hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin viranhaltija- ja luottamushenkilöjohdon näkemyksiä kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyöstä. Kysely toteutetaan osana Kuntaliiton ja Hyvilin yhdyspintaprojektia, jota rahoittaa Kuntaliiton ja Hyvilin lisäksi myös Sosiaali- ja terveysministeriö.

Hyvil ja Kuntaliitto toteuttavat kuntien ja kuntataustaisten toimijoiden sekä hyvinvointialueiden tilannekuvaa kartoittavia kyselyitä kulloinkin ajankohtaisista aiheista ja nostavat kyselytulosten pohjalta kuntien ja hyvinvointialueiden tuntoja myös julkiseen keskusteluun.

Vastaavia kyselyitä on toteutettu kuntien ja kuntayhtymien edustajille sekä maakuntien liittojen edustajille. 

Kysely on lähetetty hyvinvointialueiden kirjaamojen kautta viranhaltijoille sekä luottamushenkilöjohdolle. Kysely on auki 22.12.2023 saakka.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista