Kunnat osoittavat tukeaan Ukrainalle monin eri tavoin huomenna - Venäjän hyökkäyksestä vuosi 

Ukrainan Suomen-suurlähetystö on pyytänyt Suomen kuntia osoittamaan julkisesti tukeaan Ukrainalle Venäjän hyökkäyksen alkamisen vuosipäivänä. Välitimme Kuntaliitosta kaikille kunnille pyynnön sekä tiedustelimme kyselyn avulla kuntien osallistumisesta sekä tavoista, joilla kunnat aikovat osoittaa tukeaan sodan alkamisen vuosipäivänä.

Ainakin joka neljäs suomalainen kunta osoittaa tukeaan

Kyselyn mukaan yli 70 kuntaa aikoo osallistua tuen osoittamiseen. Noin kolmannes kyselymme vastanneista kertoi osoittavansa tukeaan nostamalla Ukrainan lipun salkoon. Muita osallistumisen keinoja ovat mm. Ukrainan lipun värisien symbolien esille laittaminen julkisissa tiloissa, merkittävimpien rakennusten valaiseminen sekä hiljaisten hetkien järjestäminen eri toimipisteissä. Myös kynttilämielenosoitusten ja rauhankulkueiden sekä erilaisten keräysten käynnistäminen nousi vastauksissa esille.

Tuen osoittaminen sodan alkamisen vuosipäivänä näkyy kunnissa eri puolella Suomea siis monin eri tavoin. Yksittäisen kunnat osoittavat tukeaan myös usealla eri tavalla.

Kaikki kunnat eivät ole vastanneet kyselyymme, joten todellisuudessa osallistujien määrä on varmasti paljon ilmoittamaamme suurempi.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.