Hallinnon, toiminnan ja johtamisen keskeiset ohjausvälineet

Kuntaliitto uudistaa kunnan hallintosääntömallin ja joitain muita sopimusmallejaan

Kuntien tehtävät muuttuivat olennaisesti vuoden 2023 alusta alkaen. Hyvinvointialueiden käynnistyminen edellyttää muutoksia myös kunnan hallintorakenteeseen. Niin ikään kansainvälisten kriisien vaikutukset tuntuvat myös kuntatasolla ja vaikuttavat esimerkiksi kuntien varautumisvelvollisuuteen. Tämänhetkinen kunnan hallintosääntömalli ei huomioi muuttuneen toimintaympäristön aiheuttamia varautumiskysymyksiä.

Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiesitystä, jonka mukaan kunnan ja hyvinvointialueen olisi otettava hallintosääntöönsä tarpeelliset hallintoa, päätöksentekoa ja valtuuston toimintaa koskevat määräykset häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten (HE 256/2022 vp).

Päivitämme kunnan hallinnon, toiminnan ja johtamisen ohjausvälineitä, eli kunnan hallintosäännön ja kaksi muuta sopimusmallia. Nimestään huolimatta Kunnan hallintosääntö soveltuu sekä kunnille että kuntayhtymille.

Kevääksi valmista – tule kommentoimaan ja kuulolle uusista malleista 1.3.

- Käynnistimme loppuvuodesta 2022 kuntien hallintosääntömallin päivitystyön, kertoo lakimies Juha-Matti Kiviluoto. Päävastuu mallien päivityksestä ja toimittamisesta on meillä Kuntaliiton lakiyksikössä.

- Olemme myös päivittämässä kuntayhtymän perussopimuksen sekä vastuukunnan yhteistoimintasopimuksen mallit.

Lähetämme päivitettyjen mallisääntöjen luonnoksia kuntiin ja valittuihin kuntayhtymiin kommenteille helmikuun 2023 aikana.

Lisäksi järjestämme kunnille ja kuntayhtymille avoimen webinaarin 1.3.2023, jossa esittelemme uuden kunnan hallintosääntömallin. Varaathan ajankohdan, 1.3. klo 13-, jo nyt kalenteriisi!

- Julkaisemme kunnan hallintosääntömallin maaliskuun 2023 aikana, sanoo Kiviluoto. Näin kunnissa on mahdollisuus aloittaa hallintosääntöjen päivitystyö vielä kevään 2023 kuluessa.

Huomioitavaksi, että Hyvinvointialueyhtiö Hyvil päivittää hyvinvointialueiden hallintosääntömallin. Päivitystyö etenee heillä suunnilleen samassa aikataulussa. Lisätietoa löydät heidän verkkopalvelustaan.

Mikä on hallintosääntö?

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

Kuntaliiton hallintosääntömalli on laadittu kunnan näkökulmasta, mutta malli on lähes sellaisenaan sovellettavissa kuntayhtymissä.

 

Tutustu myös

Kuntaliiton lausunto hallintovaliokunnalle 9.1.2023
Aiheena hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta (HE 256/2022)

Tags
Juha-Matti Kiviluoto

Juha-Matti Kiviluoto

Lakimies
Lakiyksikkö, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2254, +358 50 441 0554
Vastuualueet
  • Kuntaliiton valtuuskunnan ja hallituksen päätöksenteon tuki
  • yleinen hallinto-oikeus ja kuntaoikeus
  • päätöksenteko, muutoksenhaku ja oikeudenkäyntimenettelyt
  • vaali- ja puoluelainsäädäntö
  • maankäytön, rakentamisen, asumisen ja liikenteen juridiikka