Maakunnan liiton rooli kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa tehtävässä yhteistyössä vaihtelee eri alueilla

Maakuntien liittojen yhteistyö kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa vaihtelee alueittain. Kuntayhteistyö mielletään tiiviiksi ja toimivaksi. Vaikka yhteistyötä maakunnan liiton ja hyvinvointialueen välillä tapahtuu kyselyn mukaan vähän, kokee suurin osa vastanneista yhteistyön hyvinvointialueiden kanssa kuitenkin toimivaksi. Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton ja Hyvilin maakuntien liitoille toteuttamasta kyselystä.

Maakunnan liiton, hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyön määrässä ja sisällöissä on alueiden välillä merkittäviä eroja. Kyselyn mukaan maakunnan liiton roolina on mm. tuottaa tietoa ja tilannekuvaa alueesta, toimia kehittäjänä ja verkostojen kokoajana sekä mm. ”alustana kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyössä”. Puolet vastaajista kokee kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton yhteistyön olevan avointa, vuorovaikutteista ja kumppanuuteen perustuvaa. Yhteistyön suunnitelmallisuudessa ja yhteisessä tilannekuvassa ja tietopohjassa on vielä suurella osalla alueista kehitettävää.  

- Suurella osalla alueista on laadittu tai laaditaan parhaillaan strategisia yhteistyösopimuksia. Yhteistyösopimuksissa ovat mukana hyvinvointialue, kaikki alueen kunnat ja osalla alueista myös maakunnan liitto. On tärkeää, että pitkän aikavälin yhteistyötä suunnitellaan ja siitä sovitaan alueen keskeisten toimijoiden välillä, projektipäällikkö Liisa Jurmu Kuntaliitosta kertoo.  

Yhteistyö vahvistumassa alueellisista eroista huolimatta 

Strategisessa yhteistyössä on merkittäviä alueellisia eroja. Yhteistyö strategisissa linjauksissa toteutuu esimerkiksi yhteisenä strategian laatimisena, yhteisen tilannekuvan luomisena, yhteisinä maakunnan kehittämisen linjauksina, yhteisinä aluekehittämiskeskusteluina ja yhteisten hallitusohjelmatavoitteiden laatimisena.  

Maakunnan liitto toimii osalla alueista kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön tukijana ja tämä rooli näkyy myös vahvasti TE-palvelut 2024 –uudistuksen valmistelussa. “Maakuntien liittojen rooli vaihtelee myös TE24-uudistuksen valmistelussa, osalla alueista maakuntien liitoilla on merkittävä rooli kuntien tukijana, mm. koordinaatiohankkeiden kautta, kehittämispäällikkö Mari Kuparinen Kuntaliitosta kertoo.   

Yhteistyö kuntien, hyvinvointialueiden ja maakuntien liittojen välillä on kyselyn vastausten mukaan vahvistumassa. Yhteisiä suunnitelmia on olemassa ja yhteistyössä on monilla alueilla hyvin toimivia osa-alueita, kuten toimiva vuorovaikutus ja rakentavat keskustelut, säännölliset tapaamiset, avoimuus ja yhteinen tahtotila, yhteiset strategiset linjaukset ja onnistumiset eri yhteistyöteemoissa. Kehitettävää löytyy kyselyn mukaan mm. tilannekuvan jakamisessa, yhteisen vision rakentamisessa, yhdyspintojen selkeyttämisessä, ennakoivassa yhteistyössä, strategioiden integraatiossa ja palveluverkkoon liittyvässä valmistelussa.  

Tutustu kyselyn tuloksiin (pdf)

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista