Poliittisen päätöksenteon valmistelu motivoi ja stressaa kuntien viranhaltijoita

Kuntien viranhaltijat kokevat poliittisen päätöksenteon valmistelun sekä motivoivaksi että stressaavaksi. Luottamushenkilöt voisivat parantaa viranhaltijoiden valmistelutyötä vuorovaikutuksella, luottamuksella, roolijaon kunnioituksella ja työrauhan antamisella.

Tämä selviää Jenni Sipilän julkaisusta Kuntien johtavien viranhaltijoiden tunteet ja kokemukset poliittisessa päätöksentekoprosessissa, joka julkaistiin Kuntaliiton Uutta kunnissa -julkaisusarjassa. Kuntien viranhaltijoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kuntien johtoryhmien jäseniä, jotka valmistelevat poliittista päätöksentekoa.

Motivaatio perustuu työn vaikuttavuuteen ja merkityksellisyyteen, stressi puolestaan kiireisiin, resurssien vähyyteen ja epärealistisiin odotuksiin. Positiivisia tunteita listattiin enemmän kuin negatiivisia tunteita.

Viranhaltijat kokevat usein turhautumista, kun päätöksenteossa sivuutetaan kuntastrategia. Myös vahvat etukäteiskannat, epärationaaliset toimeksiannot, valtuustoaloitteiden suuri määrä, epäolennaisiin asioihin takertuminen sekä luottamushenkilöiden heikko perehtyneisyys asioihin aiheuttavat harmistusta.

Viranhaltijat toivovat, että luottamushenkilöt tekisivät päätöksiä tietoon perustuen, eivätkä tunnepohjalta. He kokevat asiantuntijuuden antavan heille päätöksenteossa valtaa, erityisesti pienemmissä kunnissa.

Luottamushenkilöt voisivat parantaa viranhaltijoiden valmistelutyötä vuorovaikutuksella, luottamuksella, roolijaon kunnioituksella ja työrauhan antamisella. On myös tärkeää harkita, millaisia toimeksiantoja viranhaltijoille annetaan ja miten heidän aikaansa käytetään.

Tutkimusraportti pohjautuu marraskuussa 2021 kaikille Manner-Suomen kuntien johtaville viranhaltijoille toteutettuun kyselytutkimukseen. Kyselyssä selvitettiin, mitä kuntien johtavat viranhaltijat ajattelevat omasta työstään ja roolistaan demokraattisen päätöksenteon valmistelijoina. Kyselyyn vastasi 350 kuntien johtavaa viranhaltijaa 207 eri kunnasta, kaikkien maakuntien alueilta.

Jenni Sipilän Kuntien johtavien viranhaltijoiden tunteet ja kokemukset poliittisessa päätöksentekoprosessissa -julkaisu on ladattavissa Kuntaliiton verkkosivuilla.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!