Rakentamislaki voimaan 1.1.2025 – tarvitaan toimeenpanon tukea ja korjausliikkeitä 

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 rakentamislain ja siihen liittyvän maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen. Maankäyttö- ja rakennuslaki on tästä lähtien alueidenkäyttölaki.

Laki tulee voimaan vuonna 2025, joten toimeenpanon valmistelu on aloitettava pikimmiten. Uuden ja monin paikoin muuttuneen lain seurauksena kuntien on uusittava muun muassa hallintosääntönsä, rakennusjärjestyksensä, rakentamisen viranomaistoiminnan maksut sisältävät taksansa sekä asiakasohjeistukset. Näiden on käytännössä oltava valmiina lain voimaantullessa.  

Muutokset edellyttävät laajan koulutuksen järjestämistä kuntakentän viranhaltijoille ja päättäjille. Myös tietojärjestelmämuutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönottoon tulee valmistautua.   

Tuemme kuntia toimeenpanon valmistelussa. Esimerkiksi ohjeet hallintosääntöjen uudistamisesta ja suositus rakennusjärjestyksen sisällöstä on tarkoitus tehdä laajassa yhteistyössä kuntien kanssa. Tulossa on myös yleiskirje lain keskeisistä kuntavaikutuksista. 

Rakentamislakiin tehtiin sen valmistelun ja käsittelyn viime vaiheissa lukuisia muutoksia, joiden vaikutukset kuntien työhön on vielä arvioitava. Jo nyt tiedetään, että lakiin on jäänyt kiireisen valmistelutyön vuoksi muun muassa rakentamisen ja alueidenkäytön rajapintaa koskevia valuvikoja. Ne on syytä korjata, jos ei ennen lain voimaantuloa niin viimeistään alueidenkäyttölakia uudistettaessa. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!