Sari Rautio nimettiin Euroopan alueiden komitean tasa-arvovaltuutetuksi

Euroopan alueiden komitean työvaliokunta nimesi Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsenen Sari Raution (kok/EPP) johtamaan ja valvomaan sukupuolten tasa-arvoa koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa Euroopan alueiden komiteaan. Toukokuussa 2023 hyväksytyn toimintasuunnitelman tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten edustusta alueiden komiteassa.

Alle kolmasosa naisia

Tällä hetkellä alueiden komitean jäsenistä alle kolmasosa on naisia. Alueiden komitea ei voi itse suoraan vaikuttaa jäsentensä valintaan, koska nimitykset tehdään jäsenvaltiotasolla. Yhteistyössä poliittisten ryhmien kanssa alueiden komitea on kuitenkin pyrkinyt takaamaan tasa-arvon toteutumisen komitean keskeisissä luottamustehtävissä. Esimerkiksi kuuden valiokunnan puheenjohtajista kolme on miehiä ja kolme naisia. Alueiden komitea pyrkii omalta osaltaan edistämään sitä, että myös jäsenvaltiot ottaisivat sukupuolinäkökohdat huomioon jäsenten valinnassa.

Sari Rautio odottaa innolla yhteistyötä eri jäsenmaiden valtuuskuntien ja kaikkien poliittisten ryhmien kanssa 

- Alueiden komiteassa on vain muutama kansallinen valtuuskunta, kuten Suomi ja Irlanti, joissa toteutuu sukupuolten välinen tasa-arvo. EU:n sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025 vaatii konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi kaikissa toimielimissä, ja eteneminen alueiden komiteassa on vielä ollut hidasta. Odotan innolla yhteistyötä eri jäsenmaiden valtuuskuntien ja kaikkien poliittisten ryhmien kanssa asian vauhdittamiseksi. Nuorten valtuutettujen YEP-ohjelmassa saavutettiin tasa-arvo jo tänä vuonna. Ehkä nuoret näyttävät mallia tässäkin asiassa, Rautio toteaa.

Euroopan alueiden komitea on EU:n virallinen instituutio, jota on kuultava alueisiin ja kuntiin vaikuttavien asioiden valmistelussa. Alueiden komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille erilaisista EU-lainsäädännön asioista, kuten työllisyys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioista, digitalisaatiosta ja aluepolitiikasta. Vuosittain alueiden komitea valmistelee 50-80 lausuntoa.

 

centred-liftup
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!