Tekijänoikeussuositussopimukset

Teoston Musiikki kunnan toiminnassa -sopimukseen muutoksia vuoden 2024 alusta

Kuntaliitto ja Teosto neuvottelevat vuosittain Musiikki kunnan toiminnassa -suositussopimuksen hinnantarkistuksista ja muista ajankohtaisista aiheista. Sopimus kattaa laajasti kuntien musiikinkäytön kuntalain mukaisessa toiminnassaan. Kuntien sopijaosapuoli on Teosto.

Kuntien lupaehdot käyttää musiikkia tapahtumissaan muuttuvat vuoden 2024 alusta: Voimassa oleva Kuntasopimus kattaa musiikin käytön kuntien ja kaupunkien omassa toiminnassa ja palveluissa, ja sopimus jatkuu automaattisesti aiemman sopimuksen päätyttyä. Sen sijaan jatkossa kuntien vuoden 2024 pääsymaksullisten tapahtumien järjestämiseen tarvitaan lisäksi erillinen Tapahtumalupa.

Tämä muutos astuu voimaan vuoden 2024 alusta alkaen. Mikäli kunnassa on järjestetty runsaasti tällaisia pääsymaksullisia tapahtumia, kannattaa kunnan huomioida nämä Teoston tapahtumalupamaksut ensi vuoden budjetissaan.

Mikä muuttuu 1.1.2024?

Teoston Musiikki kunnan toiminnassa -lupaehdot muuttuvat: 1.1.2024 alkaen kunnalla on oltava erillinen Teoston tapahtumalupa, jos se järjestää pääsymaksullisen tapahtuman.

  • Kuntasopimus ei jatkossa enää sisällä pääsymaksullisten tilaisuuksien, tapahtumien tai konserttien järjestämistä. Tällaisissa tapahtumissa kunnalla on aina oltava erillinen musiikinkäyttölupa.
  • Mikäli kunta järjestää tai tuottaa yhdessä toisen tahon kanssa pääsymaksullisen tapahtuman, kannattaa ennalta selkeästi sopia yhteistyökumppanin kanssa tapahtumaluvan hankinnasta.
  • Hyvinvointialueiden musiikinkäyttöön on tehty omat sopimukset. Ne tulivat voimaan jo vuoden 2023 alusta. Tämä sopimusmuutos on huomioitu vuoden 2024 Kuntasopimuksessa.

Mikäli teillä kunnassa järjestään vain ja ainoastaan pääsymaksuttomia tapahtumia, mikään ei muutu. Pääsymaksuttomat, kunnan yksin tuottamat tapahtumat kuuluvat jatkossakin kuntasopimukseen.

Miksi Teosto muutti lupaehtojaan?

  • Teoston Kuntasopimus on tarkoitettu kunnan peruspalvelujen tuottamiseen. Siksi se ei sovellu tilaisuuksiin, joissa kerätään pääsymaksuja.
  • Kuntien pääsymaksulliset tapahtumat ovat tekijänoikeusjärjestön mukaan verrattavissa yksityisten tapahtumajärjestäjien vastaaviin tapahtumiin. Teosto käsittelee julkis- ja yksityisoikeudellisia toimijoita samalla hinnoittelulla kilpailuoikeudellisista syistä.

Minkä luvan tarvitset pääsymaksullisiin tapahtumiisi?

  • Kuntien musiikkia sisältäviin pääsymaksullisiin tapahtumiin soveltuu yleisimmin Teoston tapahtumalupa. Sen hinnasto ja hintalaskuri ovat Teoston sivustolla.
  • Tapahtumaluvan hinta määräytyy muun muassa kuulijamäärän ja lipputulojen mukaan.
  • Tapahtumalupa tulee hakea myös kaikkiin sellaisiin tapahtumiin, jotka kunta tuottaa tai järjestää yhdessä jonkin toisen tahon kanssa.

Sopimusmuutos tulee voimaan vasta vuodenvaihteessa 2023–2024. Teostolta tulee kuntiin ohjeita ja muistutuksia loppuvuoden aikana.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.