Yleiskirje 14/2023, 9.6.2023, Joonas Jännäri

Kuntaliitto ry:n ja Teosto ry:n välisen kuntasopimuksen vuoden vaihteessa 2023/2024 voimaan astuvat ehtomuutokset

Kuntaliitto ry ja Teosto ry ovat saaneet päätökseen neuvottelut vuodenvaihteessa voimaan astuvista kuntasopimuksen ehtomuutoksista, jotka selkeyttävät, yhtenäistävät ja jossain määrin hieman kaventavat kuntasopimuksen käyttöalaa. 

Merkittävin vuodenvaihteessa voimaan astuva muutos on, että tämän jälkeen kuntasopimus ei sisällä enää pääsymaksullisten tilaisuuksien, tapahtumien tai konserttien järjestämistä. Nämä vaativat vuodenvaihteesta alkaen aina erillisen musiikinkäyttöluvan. Sen sijaan pääsymaksuttomat, kunnan yksin tuottamat tapahtumat kuuluvat jatkossakin kuntasopimukseen.  

Tämä muutos tehdään, jotta tämä hieman epäselvä tilanne liittyen tapahtumien järjestämiseen kuntakentällä saadaan selkiytettyä, ja vastaamaan vallitsevia käytäntöjä Teosto ry:n muiden asiakasryhmien kanssa.

Teosto ry tulee tiedottamaan kuntapuolen asiakkaitaan vuodenvaihteessa voimaan astuvista muutoksista tarkemmin loppuvuoden kuluessa vielä useampaan otteeseen. 
 

Aiheesta lisää

Tekijänoikeussuositussopimukset 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Joonas Jännäri                               
juristi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista