Työllisyyden edistäminen ja asiakkaiden työkyvyn tukeminen edellyttää toimivaa yhteistyötä työvoimaviranomaisten ja hyvinvointialueiden välillä

Työllisyyden edistäminen on toimivaa monialaista yhteistyötä edellyttävä kokonaisuus. Hyvinvointialueuudistus ja valmistelussa oleva TE-palvelut 2024 –uudistus vaikuttavat työllisyyden edistämisen kokonaisuuteen ja mm. eri toimijoiden rooleihin merkittävästi. Yhteistyöhön tarvitaan uudenlaisia rakenteita ja toimintamalleja. Monialaisessa yhteistyössä ja yhdyspinnoilla onnistuminen on asiakkaiden näkökulmasta ydintärkeää, jotta he saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja sujuvasti.

Kuntaliiton yhdyspintaprojektin tuoreessa selvityksessätarkastellaan kuntien, hyvinvointialueiden ja TE-toimistojen tehtäviä ja työnjakoa siirtymävaiheessa sekä yhdyspintatyön organisointia, työnjakoa ja toimintamalleja alueilla.

-Työllisyyden yhdyspinnalla riittää kysymyksiä. Kuntien ja hyvinvointialueiden työnjakoa ei koeta kaikilta osin kunnissa selkeäksi, Kuntaliiton projektipäällikkö Liisa Jurmu kertoo.

Selvitykseen koottiin myös yhdyspintatyön hyviä käytäntöjä ja kokemuksia Kymenlaaksosta, Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Pohjanmaalta.

-Alueilla on runsaasti hyviä käytäntöjä monialaisesta yhteistyöstä työllisyyden edistämisessä. Tilanteet vaihtelevat alueiden ja kuntien välillä runsaasti. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, ovatko kyseisen alueen kunnat olleet mukana kuntakokeiluissa tai onko työllisyyden yhdyspintatyöhön hyvinvointialueen valmisteluvaiheesta lähtien panostettu, toteaa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg.

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyön rakenteet ja toimintamallit ovat moninaiset ja myös työllisyyden yhdyspinnalle on tärkeää löytää kullekin alueelle sopivat tavat tehdä yhteistyötä.   

Työllisyyden edistämisen yhdyspinnat - selvitys (pdf)

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää