Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuriluonnos on julkaistu

TE-palvelut 2024 -uudistukseen liittyvä viitearkkitehtuuri kokoaa yhteen työvoimapalveluihin vaikuttavan lainsäädännön, keskeiset toimijat, prosessit ja palvelut sekä olennaiset tietovarannot ja järjestelmäpalvelut.

Viitearkkitehtuuri on tarkoitettu TE-palveluiden uudistuksen valmistelun tueksi sekä erityisesti KEHA-keskuksen ja kuntien, eli tulevien työvoimaviranomaisten paikallisen jatkovalmistelun yhteiseksi lähtökohdaksi. Sen tavoite on luoda yhteinen käsitys uudesta työvoimapalveluiden toimintaympäristöstä, olla tukena toiminnan ja palveluiden kehittämisessä sekä helpottaa digitalisaation hyödyntämistä ja yhteensovittamista.
 
Toiminta-arkkitehtuurissa kuvataan työvoimapalveluihin liittyviä toimijoita, eri toimijoiden tarjoamia palveluja, olennaisimpia toiminnan prosesseja ja niiden välisiä suhteita. Tietoarkkitehtuurissa hahmotetaan päätietoryhmiä, keskeisiä kansallisia tietovarantoja sekä tietovirtoja. Tietojärjestelmien osalta hahmotetaan olennaisimpia tietojärjestelmäpalveluita ja havainnollistetaan työvoimapalveluihin liittyvää järjestelmäkenttää.
 
Viitearkkitehtuuri on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton koordinoimassa projektissa syksyn 2022 aikana. Projektin työskentelyyn, sisällön tuottamiseen ja kommentointiin osallistui aktiivisesti kuntien, KEHA-keskuksen sekä nykyisen työvoimahallinnon edustajia. 

Nyt julkaistava dokumentti on viitearkkitehtuurin ensimmäisen version luonnos. Arkkitehtuurityötä jatketaan keväällä 2023.

Työvoimapalveluiden viitearkkitehtuuriluonnos (pdf)
Lisätietoa työvoimapalveluiden viitearkkitehtuurista (Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivut)

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Päivi Blinnikka, TEM, p. 0295 047311
erityisasiantuntija Ilona Koto, Kuntaliitto, p. 09 771 2273

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!