Kannanotto 20.2.2023

Valtionohjauksen tiukentaminen ei ole ratkaisu sivistyspolitiikan kehittämisessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi viime viikolla virkanäkemyksen sivistyspolitiikan suunnasta ja tulevalla hallituskaudella tarvittavista politiikkatoimista.

Pidämme hyvänä, että sivistykselliset, kielelliset ja kulttuuriset oikeudet herättävät monipuolista yhteiskunnallista keskustelua inhimillisen pääoman merkityksestä. Kuntaliitto jakaa huolen tilannekuvasta, jossa Suomen koulutustason nousu on pysähtynyt, hyvinvointierot lisääntyneet, syntyvyys on matala ja alueiden kehitys eriytyy.

On helppo yhtyä tavoitteisiin koulutustason nostamisesta, oppilaiden perustaitojen vahvistamisesta sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamisesta. Keinoista, miten näihin tavoitteisiin päästäisiin, on hyvä keskustella tarkemmin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi virkanäkemyksessä tuodaan esiin ratkaisuja, jotka perustuvat valtionohjauksen lisäämiseen, kuten tiukentuvien kriteerien ja mitoitusten käyttöönottoon. Kuntaliiton näkemys on päinvastainen. Jotta sivistyspalvelut voidaan järjestää laadukkaasti ja yhdenvertaisesti eri alueilla, lainsäädännön tulee mahdollistaa erilaistuvien kuntien ja kaupunkien joustava ja vaikuttava toiminta. Valtionohjauksen tulee olla tavoitteiden asettamista, ei yksityiskohtaista ohjausta sen suhteen, miten tavoitteet eri puolella Suomea voidaan saavuttaa.

Kuntien lakisääteisten tehtävien ja niiden rahoituksen tulee olla tasapainossa. Kuitenkin valtion osuus kuntien lakisääteisten tehtävien rahoituksesta on pienentynyt 2000-luvun aikana. Kuntaliitto korostaa perusrahoituksen tärkeyttä kasvatus- ja koulutuspalveluissa. Rahoitusjärjestelmän tulee myös mahdollistaa ja kannustaa erilaisiin ja joustaviin palvelujen järjestämisen ratkaisuihin ja yhteistyöhön. Koulutuksen rahoitusjärjestelmä kaipaa uudistamista, jolla tuetaan laadukkaan koulutuksen järjestämistä ja saavutettavuutta.  

Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto
Irmeli Myllymäki, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto

Tutustu Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteisiin

Yhteiskannanotto ammatillisen koulutuksen puolesta 17.2.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.