EU:n sääntelyt muuttavat kuntien yrityslupien myöntämistä

Työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) on tullut kaksi uutta toimeenpanotehtävää, jotka koskevat kuntien myöntämiä lupia. Nämä ovat Single Digital Gateway (SDG) asetus sekä uusiutuvan energian direktiivi (RED II). Molemmat liittyvät rakentamiseen, ympäristönsuojeluun ja ympäristöterveyteen lupiin. Kuntaliitto on julkaissut kokonaisuudesta yleiskirjeen tammikuussa 2024.

SDG-asetus velvoittaa kuntia sähköistämään yrityslupapalvelunsa siten, että niitä voi EU kansalainen tai yritys hakea kotimaastansa käsin. Asetus on jo voimassa. Jos kunnat eivät digitalisoi yrityslupapalveluitaan, Suomelle voi koitua EU-sanktioita.

RED II-direktiivi puolestaan velvoittaa kuntia tarjoamaan rakennus- ja ympäristöluvat sekä oman sähköisen asiointipalvelun että Luvat ja valvonta -palvelun kautta. Luvat ja valvonta -palvelu on TEM:n koordinoima sähköinen yhteyspiste, joka pyrkii helpottamaan monilupaisten hankkeiden lupa-asiointia.

KEHA-keskuksen Digitaaliset sisämarkkinat -tiimi ja Luvat ja valvonta -hanke järjestää keskiviikkona 30.1.2024 kello 9.00-10.00 infotilaisuuden kuntien uusita velvoitteista Teamsin välityksellä. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista