Kestävän kehityksen strateginen johtaminen kaupunkikonsernissa: Selvitys ja toimintamalli

Tuore selvitys nostaa esille kolme käytäntöä miten kestävä kehitys kannattaa kytkeä kaupunkien konserniohjaukseen. Uusien tavoitteiden edistämisessä kannattaa käyttää pohjana vakiintuneita raportointikäytänteistä, uusien tavoitteiden raportointi tulee keskittää yhdelle toimijalle ja konsernitason ohjaus tulee olla selkeää.

Tämä selviää Suomen kuuden suurimman kaupungin kestävän kehityksen strategista johtamista kehittävässä verkostoprojektin selvityksessä kestävän kehityksen kytkemisestä konserniohjaukseen. Selvityksen tuloksia voidaan soveltaa myös muiden kaupunkien ja kuntien konserniohjauksessa ja sen kehittämisessä.

Selvityksen tavoitteena oli selvittää ja kuvata toimintamalleja ja vaihtoehtoisia ratkaisuja sille, miten kaupungit voisivat kestävän kehityksen tavoitteilla ohjata ja vaikuttaa kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen toimintaan. 

Selvitys tunnisti kuusi kehittämiskohdetta, joiden avulla velvoitteena tuleva raportointidirektiivi saataisiin kaupunkikonserneissa hyödynnettyä laajemmin kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. 

  1. Kuutoskaupunkien kuntakonsernien kestävyysraportoinnin yhtenäistäminen direktiiviin sopivaksi ja keskenään vertailtavaksi 
  2. Olemassa olevien ohjausprosessien päivittäminen yhteisellä periaatteella sisältämään raportointidirektiivin vaatimukset
  3. Soveltamisalan ulkopuolisiin tytäryhteisöihin soveltuvan kaksinkertaisen olennaisuuden analyysin kevennetyn käytännön määrittäminen
  4. Soveltamisalaan kuulumattomien tytäryhteisöjen toimenpiteiden priorisointi johdonmukaisesti ja yhteneväisesti 
  5. Soveltamisalaan kuuluvien tytäryhteisöjen ja näiden sidosryhmien tukeminen koulutuksilla
  6. Soveltamisalan ulkopuolisten tytäryhteisöjen ja näiden sidosryhmien tukeminen koulutuksilla

Selvityksessä kiteytettiin kaksi suositusta tytäryhteisöjen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaiseen johtamiseen. 

  1. Vie kestävän kehityksen tavoitteet yhdenmukaisesti tytäryhteisöihin olemassa olevaa johtamiskulttuuria ja johtamiskäytäntöjä hyödyntäen ja kehittäen.
  2. Käännä raportointidirektiivin pakko hyödyksi tytäryhteisöjen kestävän kehityksen tavoitteiden johtamiseen

Selvityksen toteutti KPMG Oy Ab loka- ja joulukuun 2023 aikana. Mukana olivat Suomen kuusi suurinta kaupunkia, eli Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku.

SDG-verkostoprojekti jatkaa muun muassa vastuullisuusraportoinnin kehittämistä myös vuosina 2024–2025.

Lisää aiheesta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista