Ammatillisen koulutuksen Areena -verkoston ja Kuntaliiton aloite opetusministeri Anna-Maja Henrikssonille:

Tarvitaan uusi kuntouttavan opetuksen malli opiskelijoiden tuen tarpeisiin vastaamiseksi

Ammatillisen koulutuksen Areena -verkosto ja Kuntaliitto esittävät, että opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa aloittavat valmistelun, miten väliaikaisesti opiskelukuntoa vailla olevia opiskelijoita pystyttäisiin tukemaan koulutusta ja sote-palveluja uudella tavalla yhdistämällä. 

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä kaikkien nuorten tulee jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen. Uudistuksen vaikutuksena opiskelijoiden moninaiset tuen tarpeet ovat ammatillisessa koulutuksessa tulleet näkyvämmäksi. 

Nykyjärjestelmässä ei kyetä riittävällä tavalla ottamaan huomioon opiskelijoita, joiden kohdalla tutkinnon suorittaminen ei ole ainakaan väliaikaisesti realistisesti mahdollista esimerkiksi psyykkisen toimintakyvyn vuoksi.

Areenan ja Kuntaliiton aloitteessa esitetään valmisteltavaksi kuntouttavan opetuksen malli, jossa yhdistettäisiin hyvinvointialueiden palveluita, työpajatoiminnan sisältöjä sekä ammatillista koulutusta. 

Kuntouttava opetus kytkisi uudella tavalla yhteen koulutus- ja sote-palveluita. Niukkenevien resurssien ajassa tulee entistä vahvemmin miettiä palvelurakenteiden yhdyspintoja.

Kohderyhmänä kuntouttavan opetuksen mallille ovat oppivelvolliset toisella asteella. 

Lisätietoja:

Areena-verkoston puheenjohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, puh. 050 348 6544

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, puh. +358 9 771 2006

Kuntaliiton erityisasiantuntija Essi Ratia, puh. +358 9 771 2042

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme