Uudessa oppaassa suosituksia ja vinkkejä kunnanhallituksen työskentelyyn

Kunnanhallituksen rooli on merkittävä kunnan päätöksenteossa ja toiminnan johtamisessa. Kuntaliiton tuore opas tarjoaa katsauksen kunnanhallituksen tehtäviin, vastuisiin ja parhaisiin käytäntöihin. Mukana on myös runsaasti suosituksia sekä myös vinkkejä yhteiseen pohdintaan nostettavista kysymyksistä.

– Kunnanhallituksen tulee olla tietoinen kunnan strategisista tavoitteista ja visiosta. Päätöksenteon tulisi aina tukea näitä tavoitteita. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa ja jatkuvaa vuoropuhelua kuntalaisten kanssa, korostaa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Majava.

Oppaassa avataan myös kunnanhallituksen toiminnan organisoitumista, kuten kunnanhallituksen valintaa ja puheenjohtajan toiminnan edellytyksiä. Kunnanhallituksen puheenjohtajan rooli on erityisen merkittävä kunnan kokonaisjohtamisen, kokousten sujuvuuden ja hallituksen toiminnan tehokkuuden kannalta.

Kunnanhallituksen yhteistyön viranhaltijoiden valtuuston ja muiden toimielinten kanssa tulee toimia kitkatta. Hallituksen ja lautakuntien yhteistyön edellytyksenä ovat selkeä työnjako ja yhteisesti jaettu käsitys tavoitteista sekä kuntakokonaisuudesta.

– Ryhmäytyminen on erityisen tärkeä asia uuden kunnanhallituksen aloittaessa työnsä. Vuorovaikutus ja toistensa tunteminen lujittavat luottamusta, joten niiden eteen kannattaa nähdä vaivaa. Onkin tärkeätä varmistaa, että yhteydenpidolle on riittävät rakenteet, toteaa Jarkko Majava.

Oppaassa myös suositellaan, että kunnanhallitus arvioi työskentelyään vähintään kaksi kertaa valtuustokauden aikana. 

– Oppaan lopussa on lomakemalli, jota kunnissa voidaan hyödyntää hallitustyöskentelyn arvioinnissa, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Muualla Kuntaliitto.fissä

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!