Julkaisun kansi

Kunnanhallituksen hyvä työskentely

Tekijät
Kuntaliitto
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kunnanhallitus on kunnan tärkein toimielin. Jotta kunnanhallitus onnistuu tehtävässään, on sen tärkeä arvioida ja pyrkiä kehittämään systemaattisesti omaa toimintaansa ja työskentelyään.

Tässä oppaassa esitellään kunnanhallituksen menestyksen kannalta 4 teemaa: hallituksen tehtävät, organisoituminen, yhteistyö ja toimintatavat. Edelleen teemat jakautuvat yhteensä 15 osa-alueeseen, jotka pitävät sisällään aiheeseen liittyvät suositukset sekä pohdittavaksi esitettyjä kysymyksiä.

Suosituksen liitteenä on kunnanhallituksen työskentelyn itsearviointikyselyn malli.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
3,9 Mt
ISBN
978-952-293-904-3
Sivumäärä
52
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto