Kuvaus
Kunnanhallitus on kunnan tärkein toimielin. Jotta kunnanhallitus onnistuu tehtävässään, on sen tärkeä arvioida ja pyrkiä kehittämään systemaattisesti omaa toimintaansa ja työskentelyään.

Tässä oppaassa esitellään kunnanhallituksen menestyksen kannalta 4 teemaa: hallituksen tehtävät, organisoituminen, yhteistyö ja toimintatavat. Edelleen teemat jakautuvat yhteensä 15 osa-alueeseen, jotka pitävät sisällään aiheeseen liittyvät suositukset sekä pohdittavaksi esitettyjä kysymyksiä.

Suosituksen liitteenä on kunnanhallituksen työskentelyn itsearviointikyselyn malli.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
3,9 Mt
ISBN
978-952-293-904-3
Sivumäärä
52
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto