Verkostoperuskoulu-seminaari esitteli opetusmalleja – tutustu tilaisuuden tallenteeseen

Verkostoperuskoulu-hankkeen 8.2. pidetyssä seminaarissa teemana oli joustavan opetuksen ja tuen järjestäminen perusopetuksessa. Seminaarissa kuultiin myös Verkostoperuskoulu-hankkeen pilottialueiden esittelyjä.

Tallenne tilaisuudesta on saatavilla Studio Linjojen verkkosivuilla.

Verkostoperuskoulu-hankkeessa tunnistetaan ja kehitetään uudenlaisia toimivia ratkaisuja perusopetuksen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä opetusjärjestelyiden laadulliseen kehittämiseen eri puolilla maata. 

Avartamalla kouluyhteisöjä, opetusta ja oppimista, voidaan yhteistyön hyödyt saada nykyistä laajemmin käyttöön opetuksen järjestämisessä. Oppilaiden tarpeet ovat suunnittelun lähtökohta. 

Seminaarin alussa opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri Mikaela Nylander antoi katsauksen ajankohtaisiin perusopetuksen asioihin ja hallitusohjelman toimenpiteisiin. 

– Verkostoperuskouluhankkeelta toivomme innovatiivisia ajatuksia ja ehdotuksia, joita voidaan hyödyntää kuntakentällä ja peruskoulussa edessä olevissa muutoksissa. Odotamme innolla näitä avauksia, Nylander sanoi.

Pilottialueilta esiin oivalluksia ja kokemuksia kuntarajat ylittävään yhteistyöhön

Seminaarissa pilottialueet toivat esiin omia ideoita perusopetuksen kehittämiseksi. Yhteistyötä voidaan tehdä kuntarajat ylittävästi. Pilottialueet nostivat esiin esimerkiksi yhteistyötä ortodoksiuskonnon ja S2-kielen oppiaineiden järjestämisessä, poissaolojen vähentämisen työkaluja, uudenlaisia oppimisen tapoja ja kuntarajat ylittävää yhteistyötä.

Pilottialueista esillä olivat:

  • Pirkanmaa-Satakunta-pilottialueen tavoitteena on etäyhteyksien hyödyntäminen opetuksessa, seudullinen opettajaresursointi sekä kollegiaalinen yhteistyö.
  • Riihimäen seudun tavoitteena on oppilaiden poissaoloon ja vaativaan erityiseen tukeen liittyvä yhteistyö.
  • SavoGrow-pilottialueen tavoitteena on monipaikkainen yhteisopettajuus, oppiainerajat ylittävät sisältökokonaisuudet, viikkosuunnitelma, tutkiva oppiminen, tavoitteiden avaaminen oppilaille ymmärrettäväksi ja jatkuva tuki oppimisen taidoille sekä jatkuva arviointi, itsearvioinnin työkalut.
  • Tunturi-Lapin pilottialueella on tavoitteena kehittää kuntien ja opetuksen järjestäjien yhteistyömuotoja ja -tapoja, ratkaista perusopetuksen saatavuutta ja saavutettavuutta ja yhteistyön tavoitteena voi myös olla opetuksen järjestämistapojen laajentaminen ja monipuolistaminen.

Kuntaesimerkit toivat esiin joustavan opetuksen ja tuen järjestämisen mahdollisuudet

Iisalmella Edvin Laineen koulun rehtori Minna Taipale kertoi inklusiivisesti joustavien rakenteiden tuomista hyödyistä. Ratkaisukeskeisyydellä ja tiimityön rakentamisella on voitu saavuttaa yhdessä oppimisen ja työskentelyn ilmapiiri koulussa.

Vantaan kaupungin opetustoimen asiantuntija Maria Laukka toi esiin Vantaalla hyödynnettyä työelämäpainotteista perusopetusta (TEPPO). TEPPO-jakson aikana nuori saa valmiuksia ja osaamista työelämään ja pääsee tutustumaan toisen asteen opintoihin. TEPPO-malli on mahdollistanut tehostetun oppilaanohjauksen sisällyttämisen toimintaan. Tyytyväisyyttä on koettu, kun nuoren ei ole tarvinnut vaihtaa koulua.  

Opetussuunnitelma antaa raamit, mutta monet asiat voidaan päättää paikallisesti. Opetushallituksen opetusneuvos Riia Palmqvist kertoi kuinka joustavia ovat opetussuunnitelman perusteet.  Joustavuus voi näyttäytyä esimerkiksi vuosiluokkiin sitomattomana opetuksena, yhdysluokkaopetuksena tai etäyhteyksiä hyödyntävänä opetuksena.

Kortepohjan päiväkotikoulun joustavista rakenteista kertoi oppimisen tuen asiantuntijat Anne Heino ja Sanna Vuorinen. Kortepohjan päiväkotikoulussa saman katon alla sijaitsee päiväkoti ja koulu, mutta myös perhekeskus, opiskeluhuolto ja neuvola. Tilat ovat yhteisessä käytössä ja yhteistyötä tehdään laajasti.

Jyväskylässä Kortepohjan päiväkotikoulu on aloittanut toimintansa vuonna 2022. Tiloissa tarjotaan mm. varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta. Yhteisten tilojen lisäksi on panostettu yhteisen toimintakulttuuriin luontiin ja joustaviin käytänteisiin. Eri ikäiset lapset kohtaavat toisiaan oppien yhdessä hyvällä henkilöstön keskinäisellä yhteistyöllä. 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme