Ammattikoulutusviikko 20.-24.11. Euroopassa ja Brysselissä

Järjestyksessään toinen Euroopan komission ammattikoulutusviikko, European Vocational Skills Week, järjestettiin 20.-24.11.2017. 

Ammattikoulutusviikko - European Vocational Skills Week on vuosittainen Euroopan komission tapahtuma, jonka tarkoituksena on sekä lisätä tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta että parantaa ammatillisen koulutuksen vetovoimaa. Ammattikoulutusviikolla järjestettiin paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti tapahtumia, joissa esiteltiin ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia nuorille, aikuisille ja yrityksille. Tapahtumia järjestettiin yli tuhat eri puolella Eurooppaa.

Komissio järjesti Brysselissä kolmipäiväisen seminaarisarjan. Ensimmäisen päivän aiheita olivat ammatillisen koulutuksen tulevaisuus, elinikäinen oppiminen, liikkuvuus sekä työmarkkinoiden osaamistarpeet. Toisen päivänä käsiteltiin työelämän ja koulutuksen vuoropuhelu. Päätöspäivä kokosi yhteen viikon tapahtuminen kohokohtia sekä viestejä ammatillisesta koulutuksesta ympäri maailmaa. Euroopan ammatillisen koulutuksen viikon avausseminaari kokosi lähes 700 osallistujaa Brysseliin.

Tulevaisuuden työelämän uudet osaamistarpeet, työttömyys sekä samanaikainen pula osaavista työntekijöistä ovat nostamassa ammatillista koulutusta poliittisen keskustelun keskiöön sekä EU:ssa että jäsenvaltioiden kansallisella tasolla.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaavan komissaarin Marianne Thyssenin korosti ammatillisen koulutuksen merkitystä. Komissaari Thyssenin mukaan ammatillinen koulutus on nuorelle älykäs valinta älykkäässä työelämässä.

Seminaarissa korostettiin työelämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Ammatillisen koulutuksen on kutenkin annettava niin nuorille kuin aikuisillekin opiskelijoille valmiuksia työelämään, jonka kaikkia osaamistarpeita emme edes tiedä vielä.

Seminaarissa keskusteltiin myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden vaihtojaksoista eri maihin.  Mika Saarinen Opetushallituksen kansainvälistymispalveluista korosti vaihtojaksojen aikaista oppimiskokemuksen tärkeyttä.

Statement by Marianne Thyssen, Member of the EC, on the 2nd VET Skills Week