Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on asiantuntija Kuntaliitossa.