Kirjoittaja on aiemmin ollut erityisasiantuntijana Kuntaliitossa.

Twitterissä: @tuula_seppo

Kirjoittaja

Tiedonhallintalaki astui voimaan tammikuussa 2020. Täytäntöönpano on kovassa käynnissä ja valtiovarainministeriö on kiertänyt useita paikkakunta yhdessä Kuntaliiton kanssa kertomassa mitä laki tarkoittaa ja mistä lähteä liikkeelle. Paljon on tuotettu myös hyvää materiaalia täytäntöönpanon tueksi

Kirjoittaja

Vuosi 2019 on lähtenyt käyntiin valmistautuessa muun muassa tiedonhallintalakia koskevaan valiokuntakäsittelyyn. Mikäli kyseistä lakia koskeva hallituksen esitys ehditään eduskunnassa käsitellä, niin suunniteltu voimaantuloaika on 1.9.2019. Hallintovaliokunta kuuli Kuntaliittoa hallituksen

Kirjoittaja

Viime viikkoina median kirjoituksissa on käsitelty henkilötietojen käyttöön liittyviä asioita. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus, tuttavallisesti GDPR, herättää sekä positiivisia että negatiivisia mielikuvia. Sähköpostiin ja sosiaalisen median tileille on tullut paljon pyyntöjä hyväksyä

Kirjoittaja

On enää vajaa kaksi kuukautta siihen, kun tuo maaginen EU tietosuoja-asetuksen soveltamispäivä koittaa. Onko yhteiskunta erilainen tuo päivän jälkeen, tapahtuuko jotakin dramaattista, tuskin. Tietosuojan kehittäminen ei pääty tuohon päivämäärään, vaan on jatkuvaa omien toimintojen kehittämistä