Kirjoittaja on ollut aiemmin asiantuntija Kuntaliitossa.

Kirjoittaja

Trilemmassa on valittava kolmen tavoitteen väliltä kaksi, koska kaikkia kolmea ei voida saavuttaa samaan aikaan. Joku voisi väittää, että sana kuvaa hyvin poliittista kompromissia sote-mallista, jossa yhtä aikaa pyritään katkaisemaan nykyinen kustannuskehitys, lisäämään hoidon laatua sekä

Kirjoittaja

Suomessa on muutaman vuoden ajan ollut mahdollisuus valita kunnallinen terveydenhuollon toimintayksikkö. Valinta on onnettoman vaikeaa, sillä vertailutietoa toiminnan laadusta ei toistaiseksi ole kovinkaan kattavasti saatavilla. Vastaava tilanne on ilmeisesti muissakin Euroopan maissa. Terveys

Kirjoittaja

Vuoden 2015 brittiläinen uudissana on ensimmäistä kertaa graafinen merkki, emoji, ”Kasvot ilon kyynelten kera”, sillä se on maailman käytetyin emoji. Toinen, rakkautta kuvastava sydämenmuotoinen ideografi, arvioitiin viime vuonna maailman suosituimmaksi ja käytetyimmäksi sanaksi. Suomessa

Kirjoittaja

Eräät amerikkalaistutkijat saivat aikoinaan selville, että menestyvät amerikkalaisyritykset erottuvat muista ennen kaikkea siinä, kuinka arvokkaasti ne kohtelevat työntekijöitään. Paras esimerkki tästä löytyi Delta Airlinesilta, jonka työntekijät yksissä tuumin alensivat palkkojaan, jotta yritys