Kirjoittaja on aiemmin ollut maakunta-asioiden kehityspäällikkönä Kuntaliitossa.

Twitterissä: @viita_johanna

Kirjoittaja

Huhtikuun kuntavaaleissa ratkaistaan, ketkä ovat rakentamassa elinvoimaa, asukkaiden terveyttä ja turvallisuutta sekä hillitsemässä kustannusten kasvua kunnissa sekä kuntaa laajemmalla alueella eli kuntayhtymien valtuustoissa. Myös kuntayhtymien työllisyysvaikutukset ovat alueellisesti ja

Kirjoittaja

Huhtikuun kuntavaaleissa kuntiin valitaan lähes 9000 päättäjää. Kunnanvaltuutetuista osa toimii myös muissa kunnan toimielimissä, kuten kunnanhallituksessa ja erilaisissa lautakunnissa. Kuntavaaleissa ei kuitenkaan valita päättäjiä vastaamaan vain kunnan omista asioista. Kuntavaalit ratkaisevat

Kirjoittaja

Kuntaliiton ja maakuntien liittojen järjestämissä, lähes parissa kymmenessä maakuntatilaisuudessa tuli tänä syksynä näkyviin Suomen ristiriitainen taloustilanne. Kunnilla menee ennätyksellisen huonosti, kun taas teollisuudella pyyhkii hyvin. Kunnissa taustalla on monesti sote-ratkaisun odottaminen

Kirjoittaja

Väestön määrän vähetessä ja sote-kustannusten kasvaessa hallituspuolueiden johtama lainsäädäntötyö ei yksin riitä ratkaisuksi. Kaikki keskeiset toimijat ja niiden tavoitteet on tunnistettava avoimesti sekä luotava dialogi yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Uudistusten aikaansaaminen on Suomessa

Kirjoittaja

Valtiovarainministeriön budjettiesitys sai maakuntien sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijat ymmälleen. Heidän ensi vuoden palkkarahoikseen oli esitetty tasan nolla euroa. Myöskään uudistuksen tärkeimmästä edellytyksestä eli maakuntien tietohallinnon rahoituksesta ei saanut selvää. Vuosisadan

Kirjoittaja

Vaikka miten päin pohtisi, tämä ei mene jakeluun: sote- ja maakuntauudistuksen suunniteltuun käynnistysajankohtaan on kohta vain kaksi kuukautta, mutta tämän vuoden rahoituksesta puuttuu vielä yli puolet. Väistämättä tulee mieleen, onko kyseessä suuri puhallus vai mistä on kyse. Jotta valtion