Kirjoittaja on asumisen erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Kirjoittaja

Kasvukaupunkien kannattaa valmistella syksyn kuluessa aihioitaan paikallista lähiöohjelmaa varten. Rinteen hallitusohjelmassa on varauduttu lähiöohjelmaan 40 miljoonan euron rahoituksella. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, ohjelman haku käynnistyy nopeasti ajoittuen jo vuoden vaihteeseen

Kirjoittaja

Suomessa on onnistuttu varsin hyvin asunnottomuuden vähentämisessä. Asunnottomuuden hallinta on kuitenkin maakuntauudistuksessa jäänyt huomiotta. Maakuntauudistus heikentää olennaisella tavalla asunnottomuuden hallintaa; kaupunkien yhdistämät asuntotoimen resurssit ja sosiaalitoimen palvelut

Kirjoittaja

Asumista on järjestetty osuuskuntien muodossa hyvällä menestyksellä monissa Euroopan kaupungeissa. Myös meillä osuuskuntaa kohtaan on virinnyt asuntopoliittista mielenkiintoa. Hallituskin on ollut aktiivinen; ympäristöministeri antoi keväällä ARA:n ylijohtaja Hannu Rossilahdelle tehtäväksi selvittää