Kirjoittaja on verkkotiedottaja Kuntaliitossa.

Kirjoittaja

Tiedonhallinta tarkoittaa tiedon järjestämistä ja hallintaa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Kuntaliiton lakiyksikössä tiedonhallinnan merkitys korostuu. Me hallinnoimme, muokkaamme, käytämme uudelleen ja säilytämme tietoa ja dataa. Osa tiedoista on tullut meille ulkopuolisilta tahoilta, kuten