Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Reijo Vuorento
Kirjoittaja

Valmistelun vuosi. Sanapari kuvaa hyvin sitä ympäristöä, jossa olemme liittona ja yksikkönä tänä vuonna toimineet. Olipa keskustelu tai tilaisuus mikä tahansa, niin jossain vaiheessa on lähes poikkeuksetta siirrytty käsittelemään sotea ja/tai maakuntauudistusta - muodossa tai toisessa. Tämä on toki

Kuntademokratiaverkoston blogi

Kirjoitin edellisessä blogikirjoituksessani - Tarjolla kuntademokratiaa – löytyykö osallistujia? Totesin tuolloin, että kuntalaisten tulee aktivoitua ja osallistua. Vastavuoroisesti kunnan tulee sitoutua aidosti ja motivoiden asukkaitaan. Nyt kysynkin, mikä on yksi parhaista motivaattoreista saada

Kirjoittaja

Kaiken tämän kovan talouspaineiden ja juridiikan keskelle haluan tuoda pehmeitä asioita. Kuntalaisille tärkeää on se, miten heidät kohdataan. Tätä kautta syntyy kuntalaisuuden tunne ja kokemus. Kuntalaiset toivovat erityisesti yhteisöllisyyttä. He haluaisivat keskustella ja toimia yhdessä eri

Arto Koski
Kirjoittaja

Olemme Kuntaliitossa tehneet runsaan vuoden ajan strategiatyötä ja suurella joukolla pohtineet kuntien ja Kuntaliiton ideaa. Visioksemme on kiteytynyt Onnistuva Suomi tehdään lähellä. Kun kirjastomme uutuushyllyyn ilmestyi professori Jarno Limnéllin toimittama kirja Suomen idea, heräsi heti

Kirjoittaja

Pakolaisten määrä maailmassa on valtava: YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan vuoden 2015 lopussa pakolaisia oli yli 65 miljoonaa. Vuoden 2015 aikana pakolaisten määrä kasvoi yli viidellä miljoonalla. Jos tahti on tänä vuonna sama, pakolaisten määrä olisi vuoden lopulla yli 70 miljoonaa! Läheskään

Kirjoittaja

Tanskalaiset ovat hyvin vapaamielisiä monessa asiassa paitsi kuntatalouden ohjaamisessa. Kuntatalouden ohjaus perustuu Tanskan kuntaliiton ja valtion väliseen budjettisopimukseen. Sopimuksessa määritellään kattosumma palvelutuotannon menoille sekä asetetaan raamit kuntien verotukselle ja

wikberg
Kirjoittaja

Olemme viime aikoina saaneet kuulla hälyttäviä tietoja demokratian tilasta Suomessa. Puolueiden jäsenmäärät ja kuntavaalien ehdokasmäärät laskevat, uhkailu ja viha poliitikkoja kohtaan lisääntyvät ja nuoret naiset pysyvät mieluummin poissa politiikasta. Näinkö me haluamme asioiden olevan? Sitä makaa

Leena Pöntynen
Kirjoittaja

Perusopetuksen kärkihankkeen erityisavustukset uuden pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja uuden opetussuunnitelman mukaiseen kehittämis- ja koulutustoimintaan julistettiin tänään haettavaksi. Haku liittyy Uusi peruskoulu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on oppijalähtöisyys, maailman parhaat

Kirjoittaja

Kuntien poliittinen ja ammatillinen johto on vahvasti mukana Tulevaisuuden kunta -reformin ennakointityössä eri verkostojen kautta. Reformin työn tavoitteena on määrittää Tulevaisuuden kunnan visio, rooli ja tehtävät vuonna 2030. Vuoden kestävän ennakointityön päävaiheet ovat tiedon keruu ja

Kirjoittaja

Finanssikriisin jälkimainingeissa kokonaisveroaste lähti nousuun, kun kulutusveroja ja eläkemaksuja nostettiin. Myös kuntien veroprosentit nousivat. Ensi vuonna nousuputki kuitenkin päättyy, ja valtiovaranministeriö ennustaa veroasteeseen laskevan yhdellä prosenttiyksiköllä 43 prosentin tuntumaan

Kirjoittaja

Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Liisa Hyssälä kyseli Ylen Ykkösaamussa lauantaina 8.10.2016, tulisiko kuntien maksaa puolet asumistukimenoista, jotta tontteja kaavoitettaisiin lisää ja asumisen kustannuksia ja siten asumistukimenoja saataisiin hillittyä. Ykkösaamun juttu löytyy täältä. Vaikka

Valinnanvapautta laajennetaan tulevaisuuden sotessa. Laajennusta on tehty jo aiemmin, ja nyt valinnanvapaus koskee hoitavaa terveysasemaa ja julkista erikoissairaanhoitoa, joista jälkimmäinen valinta voidaan tehdä vain lääkärin kanssa yhteistyössä. Kuten yleensä asiassa kuin asiassa, myös