Ville Niemisen blogi 17.2.2023

Kuntien kuusi roolia paljon vartijana

Hernekeittotykkien ja kahvipannujen porina alkaa alkuvuoden mittaan voimistumaan, kun eduskuntavaaliehdokkaat valmistautuvat kevään torikohtaamisiin. Vaikka ehdokkaiden kanssa usein puhutaan kansallisen tason ajankohtaisista asioista, kuten Nato-prosessista tai vaikka venäjän hyökkäyksestä, kannattaa muistaa, että eduskunnassa vaikutetaan myös oman hyvinvoinnin kannalta erittäin keskisiin asioihin kuntiin kohdistuvan ohjauksen kautta. 

Kunnilla on myös jatkossa merkittävä rooli kansalaisten toimivan arjen ja elämisen edellytysten luomisessa kestävästi. Kunnille on tunnistettu kuusi erilaista roolia.

1) Sivistyspalvelut haukkaavat kuntien budjetista suurimman siivun. Toimivat sivistyspalvelut ovat avain kuntalaisten osaamiseen ja hyvinvointiin ja sekä yhteiskunnan elinvoimaisuuteen. Kunta tarjoaa monenlaisia sivistyspalveluita varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja lukioon sekä vapaa-ajan toimintoihin. Kunnat toimivat jatkossa yhä vahvemmin osaamisen kehittämisen alustoina tehden monialaista yhteistyötä muiden sivistys-, kulttuuri, liikunta- ja nuorisoalan palveluiden tuottajien kanssa.

2) Kuntien rooli hyvän elinympäristön tarjoajana unohdetaan. Puhdas vesi, jätehuolto ja katujen kunnossapito ovat jokaiselle meistä elintärkeitä. Kunnat turvaavat asukkailleen ja tuleville sukupolville terveellisen, turvallisen, toimivan ja viihtyisän elinympäristön. Muun muassa ilmastonmuutos, muuttoliike ja palveluiden tuottaminen erilaisissa verkostoissa vain korostavat kuntien merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle. 

3) Paikallista ja valtakunnallista elinvoimaa tuetaan monipuolisesti kuntien elinkeino- ja työllisyysroolin kautta. Elinvoimaan liittyvä työ nivoutuu yhteen monen muun kunnan roolin kanssa. Elinkeinojen ja työllisyyden vahvistamisessa korostuu yhteistyö kunnan, järjestöjen, yritysten, hyvinvointialueiden ja viranomaisten välillä.

4) Kuntien rooli hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajina on jatkossakin erittäin tärkeä, vaikka usein sen luullaan valahtaneen hyvinvointialueille. Tässä roolissa onnistuminen edellyttää kunnilta onnistumista muissa kunnan rooleissa. Vaikka kuntalaiset ovat mahdollisuuksiensa mukaan ensisijaisesti vastuussa omasta ja läheistensä hyvinvoinnista, kunta toimii hyvinvoinnin tärkeänä mahdollistajana niin fyysisissä kuin myös digitaalisissa ympäristöissä sekä muilla alustoilla.

5) Kunnat ovat myös paikallisia ja alueellisia kehittäjiä. Yhä merkittävämpi osa kunnan toiminnoista tapahtuu verkostoissa, joissa kunta toimii tasavertaisena kehittäjänä tarjoten yhteistyökumppaneilleen tietoa, osaamista ja menestymisen mahdollisuuksia. 

6) Viimeinen rooli ei ole missään tapauksessa vähäisin, vaan yhteiskuntamme perusta. Kunnat ovat itsehallinnollisia alueita, joissa valta on kuntalaisilla. Erilaiset kuntalaiset hoitavat yhdessä yhteisiksi katsomiaan asioita ja tekevät valintoja hyvinvointinsa ja alueensa kehittämisen edistämiseksi. Tulevaisuudessa kuntien itsehallinnossa on kyse yhä vahvemmin myös erilaisten kulttuurien kohtaamisesta.

Mitä kannattaa muistaa ehdokkaana ja äänestäjänä?

Kunnissa päätetään monenlaisista asioista ja kunnille on valtion puolelta turvattava riittävät resurssit tehtävien hoitamiseksi. Monella päätöksellä on vaikutuksia kuntien toimintaedellytyksiin edellä esitellyissä rooleissa. Kunnat ovat lähinnä ihmisiä ja kuntien resurssit vaikuttava meihin jokaiseen. 

Eduskuntavaaliehdokkaan kannattaa siis valmistautua vastaamaan, miten hän mahdollistaa erilaisten kuntien toimintaedellytykset, jotta äänestäjien hyvinvointi voidaan turvata.

Äänestäjänä olisi hyvä tunnistaa minkälaista kuntapolitiikkaa ehdokas aikoo harjoittaa. Tiukennetaanko kuntien ohjausta vai annetaanko kunnille tilaa tehdä ihmisten tarpeiden mukaisia ratkaisuja?

Eduskuntavaalit eivät ole vain kansallisen politiikan näyttämö, vaan niissä ratkaistaan meidän jokaisen koti- ja mökkikunnan palveluiden toimintakyky ja toimintavapaus. Kunnissa rakennetaan koko yhteiskunnan kestävyyttä ja toimintavalmiutta. Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit.

Muualla Kuntaliitto.fissä

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on asiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @ViVaNieminen

Kuntien digiviikko 3.-7.6.2024

Digiviikolla keskustellaan digitalisaatiosta erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta. Tarjolla on sekä live- että etätapaamisia.

Tutustu kuntien digiviikkoon.

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme