Päivi Väisänen-Haapanen, 27.3.2024

Muuttuva yhteiskunta tarvitsee valmiutta perusopetuksen kehittämiseen

Tahtotila sivistää, lainsäädäntö ja kunnat opetuksen järjestäjänä ovat muodostaneet vankan kivijalan perusopetuksellemme. Yhdenvertaisuus ja mahdollisuus kouluttautua antavat eväitä matkaamme kohti osaamista ja työelämää. Olemme saaneet olla ylpeitä perusopetuksestamme ja voimme olla sitä yhä. 

Tarkastelua ja valmiutta uudistamiseen kuitenkin tarvitaan. Hyvästä ei pidä luopua, mutta keinovalikoimassa voisi olla myös uudenlaisia ja joustavia ratkaisuja, joilla perusopetus kykenee jatkossa vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan osaamistarpeisiin sekä sivistys- ja hyvinvointitavoitteisiin. 

Väestörakenteen muutos ja syntyvyyden lasku on otettava huomioon tulevia ratkaisuja tehtäessä, samoin kuntien ja laajempienkin alueiden eriytyminen. Ratkaisuja tarvitaan siihen, miten järjestetään yhdenvertainen perusopetus kaikkialla Suomessa oppilasmäärien alentuessa ja toisaalta oppilaiden moninaisiin tarpeisiin vastaamiseksi. 

Tänä päivänä mielessä on myös se, miten perusopetus nivoutuu nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan, jossa työn tekemisen ja elämisen tavat muuttuvat, hankitaan jatkuvasti uutta osaamista, kansainvälistytään ja verkostoidutaan monikanavaisesti. Entä, millaisin tavoin digitaalisuus ja tekoäly tulee muuttamaan työelämää ja millaiset valmiudet lapsilla ja nuorilla tulisi olla? 

Vaikka korkeamman osaamisen tasolla arvioidaan olevan kasvava kysyntä työelämässä, perustaitojen osaaminen sivistyksen ja jatkuvan oppimisen edellytyksenä on välttämätön ponnistuslauta ihan pienestä pitäen. 

Verkostoperuskoulu-hankkeessa pureudutaan yhteistyön mahdollisuuksiin

Verkostoperuskoulu-hanke pureutuu alueelliseen tarkasteluun perusopetuksen järjestämisessä painottamalla yhteistyön merkitystä kuntien välillä. Hankkeen kymmenen pilottialuetta ovat valinneet omalle alueelleen tärkeitä kehittämistavoitteita. 

Monissa hankekunnissa oppilasmäärä alenee ja ylikunnalliset opetuksen järjestämisen mahdollisuudet nousevat tarkasteluun. On innostavaa nähdä, että viimeistään nyt tilanne tunnistetaan kunnissa ja niissä annetaan vihreää valoa ja tarvittavaa tukea kuntarajat ylittävälle yhteistyölle ja ratkaisujen etsimiselle.

Yksi esiin noussut kysymys on, miten oppilaille voidaan oppilasmäärän vähentyessä tarjota riittävän monipuolinen opetustarjonta, jotta mahdollistettaisiin laadukkaat ja yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikkapa valinnaisten kielten opetuksessa tai katsomusaineiden opetuksessa. Kuntien yhteistyölle laadukkaan perusopetuksen järjestämiseksi on entistä suurempi tilaus. 

Aina vain kehittyvä digitaalisuus tarjoaa myös opetuksen järjestämiseen uusia mahdollisuuksia. 

Etäyhteyksien hyödyntäminen on yksi jo olemassa oleva mahdollisuus. Silti myös etäopetuksen kehittämiselle on tilaus. Hallitusohjelman kirjaus rajatusta etäopetuksesta sekä kokeiluista ja normien keventämisestä ovat mahdollisuuksia tuoda opetuksen järjestämiseen joustavuutta perinteisen opetuksen rinnalle. 

Monenlaiset kuntarajat ylittävät tarpeet ja yksittäistenkin kuntien perusopetusta antavien koulujen tarpeet voivat saada kaivattuja ratkaisuja ja skaalautua laajemmalle kokeilujen avulla. Näin voidaan tukea erilaisten kuntien olosuhteita ja toimintamahdollisuuksia huomioivaa opetuksen järjestämistä, tuoda uutta keinovalikoimaa ja toimintamalleja sekä saada kokemuksia opetuksen järjestäjille laadukkaan perusopetuksen järjestämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Perusopetuksen kehittämisessä moninaiset tarkastelut ja näkökulmat ovat oivallinen lähtökohta.

Lue lisää Verkostoperuskoulu-hankkeesta. 

Päivi Väisänen-Haapanen

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @HaapaPaivi 

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme