Vapaa sivistystyö starttaa syksyyn

Syksyn saapuminen innostaa miettimään, mitä uutta olisi hienoa ja tarpeellista oppia ja mikä toisi merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä omaan arkeeni, työhöni tai koulutuspolulleni. Vapaan sivistystyön oppilaitosverkko on varsin kattava ja koulutustarjonta monipuolinen, mikä tukee koulutuksen saatavuutta, samoin mahdollisuus järjestää opetusta verkossa.

Vapaan sivistystyön koulutus on tutkintoon johtamatonta ja ponnistaa omaehtoisen opiskelun pohjalta. Perustaitojen koulutus, Ukrainasta sotaa paenneille ja muutoinkin maahanmuuttajille suunnattu koulutus sekä osaamisperusteisuus ovat ajankohtaisia teemoja oppilaitoksissa, mutta monipuolisuus ja erilaisiin koulutustarpeisiin vastaaminen on ytimessä. Koulutusta suunnataan niin lapsille, nuorille, työikäiselle väestölle kuin senioriväestöllekin. Koulutus täydentää hyvin tutkintoon johtavaa koulutusta. Suuri osa vapaan sivistystyön koulutuksesta alkaa syksyllä, vaikka koulutusta on saatavissa ympäri vuoden.

Kansalaisopistoja ylläpitävät pääasiassa kunnat. Paikalliset sivistystarpeet ja moninaiset osaamisen kehittämisen mahdollisuudet tuovat oppimisen iloa, hyvinvointia ja osallisuutta kuntalaisille. Kansalaisopistoissa voidaan järjestää myös taiteen perusopetusta. On erinomaista, että kunnat ovat tunnistaneet vapaan sivistystyön koulutuksen tarpeellisuuden ja tarjoavat kuntalaisille monipuolisia itsensä kehittämisen ja hyvän arjen toimintamahdollisuuksia.

Onhan niin, että osaavat ja hyvinvoivat kuntalaiset kannattelevat myös kuntaa ja koko yhteiskuntaa. Kansalaisopistot tavoittavat vuosittain suuren määrän oppimisesta innostuvia. Koronavuosi 2020 kuitenkin näkyy tilastoissa (Vipunen.fi), sillä pandemia sulki lähiopetuksen keväällä ja aiheutti epävarmuutta mahdollisuuksiin osallistua koulutukseen. Pandemia tiputti sekä koulutus- että osallistujamääriä. Syksy 2022 lähtee liikkeelle aivan eri tunnelmissa.

Kansalaisopistojen lisäksi vapaan sivistystyön koulutusta järjestävät kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset sekä opintokeskukset. Kansanopistot ovat sisäoppilaitoksia, joissa lyhyitä kursseja sekä lukuvuoden mittaista koulutusta tarjotaan nuorille ja aikuisille. Kansanopistot toteuttavat myös oppivelvollisuuden laajentamiseen sisältyvää koulutusta.

Kesäyliopistojen koulutus painottuu enemmän kesäaikaan ja se palvelee erityisesti korkeasti koulutetun väestön koulutustarpeita. Myös liikunnan koulutuskeskukset järjestävät vapaan sivistystyön koulutusta nuorille ja aikuisille ja opintokeskukset toimivat järjestöjen oppilaitoksina. Vapaan sivistystyön koulutus ei ole yhdenmukaista eri oppilaitoksissa, joten lisää tietoja koulutusmahdollisuuksista ja koulutuksista saa mm. oppilaitosten nettisivuilta.

Päivi Väisänen-Haapanen

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @HaapaPaivi 

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme