Vapaa sivistystyö ja jatkuva oppiminen - Tähtäimessä työllistymistä edistävän osaamisen kehittäminen

Jatkuva oppiminen tähtää ennen kaikkea työikäisen aikuisväestön työllistymistä edistävään osaamisen kehittämiseen. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus rahoittaa niin työssäkäyvien kuin työvoiman ulkopuolella olevien koulutuspalveluja, ei kuitenkaan työvoimakoulutusta. Valtion talousarviossa jatkuvaan oppimiseen kohdennetaan rahoitusta työikäisten osaamisen kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen nopeuttamisesta ja tukemisesta sekä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Liittyykö vapaa sivistystyö mitenkään jatkuvaan oppimiseen ja työllistymiseen?

Ehdottomasti kyllä. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia on jo lähtenyt mukaan kehittämään ja toteuttamaan jatkuvaa oppimista. Valtionavustuksia on haettu ja myönnetty niin kansalaisopistoille, kansanopistoille kuin kesäyliopistoillekin. Ja tietysti vapaan sivistystyön ketterät moniosaajat pitää muistaa erittäin hyvinä yhteistyöosapuolina kunnissa ja eri alueilla, kun toimintaa lähdetään suunnittelemaan. Hallinnonrajat ja koulutusmuodot ylittävästä yhteistyötä on jo saatukin hyviä kokemuksia. Jatkuvan oppiminen ja työllisyyden edistäminen ovat laaja-alainen tehtävä, jossa yhteistyötä tarvitaan. Varmasti tarvetta tähän osaamisen sekä työllisyyttä  ja työvoiman saatavuutta edistävään toimintaan on kaikkialla. Erityisesti, kun näkymä on se, että ikäluokat pienenevät ja väestö vanhenee. Osaavia ja osaamistaan kehittäviä tekijöitä tarvitaan.

Valmisteilla on myös TE-palvelujen siirto kunnille vuonna 2024. Työllisyyspalvelut, kotoutumispalvelut ja jatkuva oppiminen ovat toisiaan täydentävä kokonaisuus. Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on luontaiset edellytykset toimia tässä kokonaisuudessa. Työllisyyden kuntakokeiluissakin on jo mukana vapaan sivistystyön oppilaitoksia eri puolilla Suomea.

Vapaan sivistystyön koulutustarjontaa voidaan suunnata soveltumaan juuri kotoutumista ja työllistymistä edistäviin paikallisiin osaamistarpeisiin. Ns. aliedustetuille ryhmille ja maahanmuuttajakotivanhemmille suunnattu koulutus, digitaidot ja muut perustaidot, elämänhallintaan liittyvät taidot, hakeva toiminta, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen ovat esimerkkejä, joita vapaa sivistystyö toteuttaa. Näenkin, että vapaan sivistystyön oppilaitoksilla on tärkeä rooli jatkuvan oppimisen, kotoutumisen ja työllisyyden edistämisessä.

Päivi Väisänen-Haapanen

Kirjoittajasta lyhyesti

Kirjoittaja on erityisasiantuntija Kuntaliitossa.

Twitterissä: @HaapaPaivi 

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme