Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Hätätilanteita ja jatkuva kriisivalmius. Tulvia ja kuivuutta. Göteborg, jonka täytyy yhä uudestaan käyttää paljon resursseja vesistöjen myrkkyjen puhdistamiseen ja happamoitumisen vähentämiseen. Jatkuva yleinen kuormitus, joka kiihdyttää hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä. Tämä on yksi Göteborgin

Kirjoittaja

Kontiolahden kunta on kuin Kauniaisten maalaisserkku: kunnasta löytyvät Itä-Suomen nuorimmat, terveimmät ja koulutetuimmat asukkaat. Lasten ja nuorten määrä suhteessa väestöön on muihin Itä-Suomen kuntiin nähden keskimääräistä suurempi. Aloitan Kontiolahden myötä uuden blogisarjan, jossa ylpeästi

Kirjoittaja

On jälleen aika, jolloin kunnissa pohditaan, moniko lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta kesäaikana? Onko lapsilla ylipäätään lomaa? Varhaiskasvatus ei lopu kesälläkään, vaan toimii ympäri vuoden. Kesätoiminta ei ole millään tavalla poikkeavaa aikaa, vaan paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia

Kirjoittaja

Vaiherikas lukuvuosi on jälleen loppusuoralla useimmissa koulutusmuodoissa, niin myös lukiokoulutuksessa. Noin 25 000 ylioppilasta saa tänäkin keväänä lukio-opintonsa päätökseen. ”Gaudeamus igitur” ‒ iloitkaamme siis! Samalla lukuvuosi 2021‒2022 on ollut ensimmäinen, jolloin laajennettu

Hankehumppa on kunta-alalla tuttua. Termillä viitataan siihen, että kunnalle keskeistä toimintaa rahoitetaan perusrahoituksen sijaan hankerahoituksen turvin. Sitä myöten toiminta on projektiluontoista ja väistämättä lyhytjänteistä. EU-hankehumppa on tästä askeleen pidemmälle viety kauhukuva. EU

Kirjoittaja

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus alkoi suurin toivein neljä vuotta sitten. Uudistusta haluttiin valmistella parlamentaarisesti, jotta työ etenisi yhteisymmärryksessä. Näin ei lopulta käynyt, kun ympäristöministeriö päätyi kriittisen lausuntopalautteen ja poliittisen väännön jälkeen viemään

Kuntien ja järjestöjen yhteistyötä tai vielä laajemmin paikallisen kansalaistoiminnan tämänhetkistä tilaa voi - ja kannattaa - tarkastella laajasta näkökulmasta. Kunnissa kansalaistoiminta kiinnittyy useiden eri toimialojen ja lautakuntien työhön. Käynnissä oleva rakenneuudistus haastaa miettimään

Kirjoittaja

Keskeiset suhdanne-ennusteita julkaisevat laitokset ovat jo päivittäneet ennusteensa sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kansantalouden ennusteet vuodelle 2022 ovatkin muuttuneet BKT:n ja hintaennusteiden osalta reippaasti. Venäjän Ukrainaan kohdistaman sodan ohella talousennusteita on

Kirjoittaja

Digitalisaatio on muutos, jossa hyödynnetään teknologiaa ja sen tuomia mahdollisuuksia tehdä asioita uusin tavoin. Digitalisaatio on ensisijaisesti jotain muuta kuin tekniikkaa ja teknologiaa - pohjimmiltaan siinä on kyse ihmisestä. Digitalisaatio haastaa ihmisen kykyä muutokseen, kokeilemiseen ja

Kirjoittaja

Eurooppa-päivää vietetään vuosittain 9.5. Juhlapäivän alkuperä juontaa Ranskan ulkoministeri Schumanin julistukseen 9.5.1950, jolloin luotiin pohja eurooppalaiselle yhteistyölle. Taustalla oli raskas toinen maailmansota, ja eurooppalaisella yhteistyöllä haluttiin vahvistaa rauhaa ja turvallisuutta