Kuntaliiton blogit

Tältä sivulta löydät Kuntaliiton julkaisemat blogit. Kuntaliiton viestintä palvelee mielellään Kuntaliittoon liittyvissä kysymyksissä.

Kirjoittaja

Lukiokoulutuksen järjestämislupa voidaan lukiolain mukaan myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. Myös valtion oppilaitoksissa voidaan järjestää lukiokoulutusta. Lukiokoulutuksen järjestäjät ovatkin hyvin moninainen joukko. Yksityiset lukiokoulutuksen järjestäjät

Heli Hänninen
Kirjoittaja

Digipalvelulaki on vakiinnuttanut paikkansa kuntien sääntelypaketissa. Valtiovarainministeriön vuodenvaihteessa 2021-2022 tekemä kysely digipalvelulain toimeenpanosta toi kuitenkin esiin, että laki mielletään ennen kaikkea saavutettavuuslaiksi. Saavutettavuuden suhteen on kunnissakin tehty

Olli Riikonen
Kirjoittaja

Kuntien valtionosuuksiin tulee vuoden 2023 alusta alkaen kokonaan uusi laskentatekijä: hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen HYTE-kerroin. Tällä halutaan varmistaa kuntien aktiivinen toiminta asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sote-uudistuksen jälkeenkin. Myös hyvinvointialueille on

Kirjoittaja

Kahden viimeisen vuoden aikana olemme huomanneet, että vaikka elämä voi yllättää, yksi asia pysyy: Kunta huolehtii kuntalaistensa hyvinvoinnista niin arkena kuin poikkeuksellisina aikoina, ja kuntien rooli hyvän elämän turvaajana on vain korostunut kriisien keskellä. Kun kohtaamme haasteita, näemme

Kuntademokratiaverkoston blogi
Ulla Karvo

Sota on tullut Eurooppaan! Tätä tilannetta ei haluttu uskoa tulevaksi! Jälkiviisaat ovat tosin todenneet, että ennusmerkit olivat nähtävissä jo pitkään. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen uskottiin, että Venäjän uudessa hallinnossa lähennyttäisiin länsimaista demokratiaa. Talouden osalta tehtiin

Kirjoittaja

Syksyllä komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ehdotti Euroopan unionin tilaa käsittelevässä puheessaan, että vuosi 2022 julistetaan Euroopan nuorison teemavuodeksi. Puheessa hän nosti esiin nuorten hankalan aseman maailmanlaajuisen koronapandemian aikana, ja hän lainasi komission entisen

Kirjoittaja

Olin maaliskuun alussa pitkästä aikaa työmatkalla. Tapasimme Kuntaliiton EU-asiantuntijoiden delegaatiolla Strasbourgissa suomalaisia Euroopan parlamentin jäseniä ja komissaari Jutta Urpilaisen. Matka toteutettiin osana Kuntaliiton Brysselin toimiston 30-vuotisjuhlavuotta. Vierailun tarkoituksena
Kirjoittaja

Lainvalmistelun taso on kestopuheenaihe. Hyvä lainvalmistelu edellyttää valmistelukoneiston riittävää taloudellista resurssointia ja osaamista. Hyvin tehty työ vaatii aikaa ja asioiden tarkastelua laajasta näkökulmasta. Ministeriön virkamiesten työpöytä on liian suppea foorumi valmistelutyölle