Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Digitalisaation ja tietojohtamisen mahdollisuudet on hyödynnettävä koko maassa

  • Tietotekniikan nopea kehitys luo hyötypotentiaalia toiminnan tehostamiseen. Tässä tarvitaan kuitenkin osaamista ja investointikyvykkyyttä. Valtionhallinnon tulee toimillaan varmistaa, että kaikilla kunnilla ja niiden asukkailla on tasapuoliset mahdollisuudet hyötyä digitalisaatiokehityksestä.

  • Yhteistyötä kuntien kesken ja tietotekniikan yhteiskehittämistä koko julkisen hallinnon laajuisesti tulee lisätä ja kehittää digitalisaatiota tukevia toimintamalleja. Ekosysteemiajattelua ja avoimuutta pitää tukea ja helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten kynnystä osallistua julkishallinnon hankkeisiin.

Elämme kuntien digitalisoinnin ruuhkavuosia.

  • Uusia teknologioita, kuten robotiikka ja tekoäly, ja avoimia ratkaisuja tulee hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti kehityksen tukena. Kustannustehokkaiden ja hallittujen avointen ratkaisujen kehityksen tuki ja yhteistyö tulee huomioida tärkeänä osana kehitystä.

  • Digitaaliset palvelut, sähköinen asiointi ja tietojohtaminen edellyttävät nopeita ja häiriöttömiä laajakaistayhteyksiä, joiden tulee olla saatavilla myös alueilla, joissa sen hetkiset kaupalliset edellytykset eivät tue yhteyksien rakentamista. Yhteiskäyttöistä valokuituverkkoa tulee rakentaa aina kun siihen on mahdollisuus ja olemassa olevia verkkoja tulee entistä enemmän avata kilpailulle. Valtion tukea tarvitaan alueilla, joissa markkinat eivät toimi.

  • Tietojohtamisen mahdollisuudet tulee hyödyntää ja lainsäädännölliset ja muut esteet poistaa. Hallituksen tulee edistää paikalliset, alueelliset sekä kansalliset tarpeet huomioivaa yhteiskehittämistä sekä ryhtyä toimenpiteisiin tietoasiantuntijuuden ja erityisesti tietoanalytiikkaosaamisen varmistamiseksi.

lateral-image-left