Ilmastonmuutos

Ekotukitoiminnalla edistetään ympäristövastuullisuutta kunnassa

Koulutettujen ekotukihenkilöiden avulla työpaikoilla vähennetään päästöjä ja säästetään. Ekotukitoiminnan ideana on edistää ympäristövastuullisuutta työyksiköihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työssä. Ekotukiverkostossa on mukana 13 kuntaa ja yli 2600 kunnan työntekijää on koulutettu ekotukihenkilöiksi.

Ekotukitoiminta on julkishallinnolle toimiva keino vähentää päästöjä ja saavuttaa mittavia ympäristöhyötyjä. Toiminta vaikuttaa ruohonjuuritasolla, koska ekotukihenkilöt ovat aktiivinen osa työyhteisöä. Ekotukitoiminnan myötä työyhteisössä toteutetaan mm. energiaa, vettä ja paperia säästäviä toimenpiteitä, edistetään kestävää liikkumista, kierrätystä ja lajittelua ja huomioidaan hankintojen ympäristövaikutukset. Uusilla arkikäytännöillä säästyy sekä luonnonvaroja että rahaa.

Ekotukihenkilön tehtävät räätälöityvät työyksikön ja tekijän mukaan. Tärkeintä on kannustaa ja opastaa muita ympäristötyöhön. Ekotukihenkilöt käyvät läpi kunnan järjestämän koulutuksen. Ekotukihenkilöitä ei jätetä koulutuksen jälkeen yksin, vaan ekotukihenkilöille on tarjolla erilaisia tukimuotoja, kuten konsultoivia työpaikkakäyntejä, tapaamisia ja ekotuki-materiaaleja. Ekotukiverkostojen avulla ekotukihenkilöt voivat vaihtaa tietoa ja kokemuksia parhaista käytännöistä ja motivointikeinoista.

Ekotukitoiminnan askeleet:

  • Organisaatiossa päätetään edistää ympäristövastuullisuutta.
  • Ekotukihenkilöiden koulutus suunnitellaan ja järjestetään.
  • Työyhteisön ekotukihenkilöt nimetään ja koulutetaan.
  • Ympäristöasioiden tila ja työyhteisön vaikutusmahdollisuudet selvitetään.
  • Työyhteisöä ohjeistetaan energian ja veden säästöön.
  • Työyhteisöä ohjeistetaan jätteen määrän vähentämisessä, kierrättämisessä ja lajittelemisessa.
  • Työyhteisön hankinnoissa otetaan ympäristönäkökulmat huomioon.
  • Työyhteisö pyrkii kestäviin liikkumisvalintoihin.
  • Ekotukitoiminta huomioidaan työyhteisön suunnittelussa, toiminnassa ja arvioinnissa.
  • Ekotukitoiminnan jatkuvuus varmistetaan.