Kotoutaminen ruotsiksi

Suomen virallinen kaksikielisyys antaa mahdollisuuden valita suomen tai ruotsin kotoutamiskieleksi. On mahdollista suorittaa yleinen kielitutkinto, joka vaaditaan Suomen kansalaisuutta varten, ruotsiksi. Käytännössä kaksikielisissä kunnissa on mahdollista valita ruotsi ensisijaiseksi integraatiokieleksi. Mikäli tarpeeksi moni haluaa opiskella ruotsia, järjestetään integraatiokoulutusta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Oscar Ohlis
Vastuualueet
  • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien edunvalvonnan sekä palveluiden kehittäminen
  • kaksikielisyyden vahvistaminen Kuntaliiton kehitysprojekteissa
  • ruotsin- ja kaksikielisten kuntien verkoston koordinointi sekä ruotsinkielisen neuvottelukunnan sihteeri
  • Integration på svenska -hanke
  • työnperäistä maahanmuuttoa
  • Yhdyspinnat