Kuntaliiton vuosikertomus 2017

Kuntien ja TE-toimiston yhteistyöllä pöhinää työllistämiseen

Miltä kuulostaa työnhaku henkilökohtaisen valmentajan avulla? Kuntaliiton työllistämismallin mukaan työnhakija ohjataan saamaan yksilöllistä julkista palvelua omalta kunnalta. Mallia testataan 23 kunnassa alueellisina työllisyyskokeiluina, jotka kuuluvat hallituksen kärkihankkeeseen.

– Käytännössä pitkään työttömänä ollut työnhakija vastaanottaa palvelunsa TE-toimiston sijaan omalta kunnaltaan. Asiakkaan valmentaja kuuluu TE-toimiston ja kunnan yhteen sulatettuun tiimiin, jossa asiantuntijoiden monipuolista osaamisesta otetaan hyöty irti, selvittää Kuntaliiton kehittämispäällikkö Erja Lindberg.

Erja LIndberg

Kuntakokeilujen pohjalla on laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, johon muutettiin sanan ”TE-toimisto” tilalle ”kunta”. Niin sanottu kokeilulaki astui voimaan 1.8.2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun.

Jo ennen kuin kokeilu käynnistyi syksyllä 2017 on Kuntaliitto ollut aloitteellinen hankkeen alullepanija ja suunnitellut mallia tiiviisti kuntien kanssa. Kokeilu on jatkoa vuosina 2012–2015 onnistuneesti toteutetulle työllisyyden kuntakokeilulle.

Kokeilujen jälkeen Kuntaliiton ja kokeilussa mukana olevien kuntien tavoitteena on tähdätä allianssimalliin.

Kunnille talous- ja työllistämishyötyjä

Työllisyyskokeilulle ei ole varattu erillistä budjettia, vaan kunnat rahoittavat kokeilunsa itse. Silti pienenkään kunnan resursseja ei koetella kohtuuttomasti, vaan malli päinvastoin tukee kuntien taloutta. Säästö perustuu siihen, että malli irrottaa TE-toimistolta henkilöstöä kuntatyöntekijöiden rinnalle.

Taloudellisen hyödyn lisäksi toimintatavalla voidaan saavuttaa laadullisesti parempia tuloksia.

– Mallissa yhdistetään kaksi eri kulttuuria ja erilaista osaamista. Tuloksena saadaan synergiaa, suorastaan pöhinää, jota innovatiivinen porukka luo, Lindberg kuvailee.

Palautteet kokeilusta lupaavia

Vakuuttavasti edenneestä hankkeesta on kantautunut myönteistä palautetta sekä kunnista että asiakkailta.

Tähän mennessä kerättyjen asiakaspalautteiden mukaan asiakkaat kokevat tulleensa kuulluiksi. Esimerkiksi Tampereella asiakastiloissa vastattavissa oleva asiakastyytyväisyysmittari näyttää korkeita arvoja.

mittari

– Jos Kuntaliitto ei olisi valmistellut kokeiluja yhdessä kuntien kanssa, ei niitä olisi tullut. Olemme pystyneet osoittamaan, mitä on mahdollista saavuttaa. Kunnilla on nyt myös kannustin jatkaa tätä työtä, sillä he ovat huomanneet, että voivat omilla toimillaan vähentää työttömyyttä, Lindberg toteaa.

– Hienointa on ollut nähdä TE-toimistojen ja kuntien yhdessä tekemistä. Jos tästä yhteistyöstä ei synny tulosta, niin ei mistään.

 

Lue muut edunvalvontatarinat:

Edunvalvonta on parhaimmillaan laajaa yhteistyötä – voima syntyy erilaisissa kohtaamisissa

Toimeentulotukityö on nyt Kelan ja kuntien yhteispeliä

lateral-image-left
lateral-image-right
tags