Energiatehokkuussopimukset 2017–2025

Energiatehokkuussopimusten ympärille syntynyt verkosto tekee yhteistyötä energiatehokkuuden parantamiseksi Suomessa. Vapaaehtoisuuteen perustuvilla työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiatehokkuussopimuksilla vastataan Suomelle asetettuihin EU:n energiatehokkuusvelvoitteisiin ja vähennetään kasvihuonepäästöjä.

Energiatehokkuussopimukset tehdään valtion ja muiden toimialojen kesken. Kunta-alalle, kiinteistöalalle, elinkeinoelämälle ja lämmityspolttonesteiden jakeluun on omat sopimukset, joilla pyritään alakohtaisiin tuloksiin.

Kunta-alan energiatehokkuussopimus on tehty Kuntaliiton, TEM:in ja Energiaviraston välillä. Kunnat ja kuntayhtymät liittyvät siihen omilla Energiaviraston kanssa tehtävillä sopimuksilla. Kunnat ja kuntayhtymät voivat saada valtion tukea energiatehokkaan teknologian käyttöönotossa, energiatehokkuusinvestoinneissa ja energiakatselmuksissa.

Motiva ylläpitää energiatehokkuudesta seurantajärjestelmää, johon sopimuskunnat vuosittain ilmoittavat toimenpiteistään. Seurantajärjestelmän perusteella EU:lle raportoidaan Suomen energiansäästön tilasta.

Energiatehokkuussopimuksia on solmittu Suomessa 1990-luvulta lähtien ja meneillään oleva kausi kattaa vuodet 2017 – 2025.

Lue lisää: