Ennakointi osana strategiatyötä

Kuntaliitto toteutti elo-syyskuussa jokaisessa yksikössään strategia- ja ennakointityöpajat osana vuoden 2019 toimintasuunnitelman laadintaa.

Pajojen tavoitteena oli nostaa esiin tuoreimpia tulevaisuusteemoja yksikköjen toimintasuunnittelun tueksi. Toisena tavoitteena oli löytää joukko yksikkörajat ylittäviä horisontaalisia teemoja. Työssä syntyneet 32 tavoitetta ryhmiteltiin lopuksi yhdessä jatkoa varten 3 eri teemaan, joissa työ jatkuu ohjatusti vielä koko syksyn ajan.

ennakointiprosessi

Yksikkörajat ylittäviä horisontaaliset teemat ovat:

  • Uudistuva johtaminen ja demokratia
  • Kestävät kunnat
  • Hyvinvoiva kunta ja kuntalainen

Työ käynnistyi ja päättyi laajennetun johtoryhmän työpajaan. Johtoryhmä klusteroi samoin neljä teemaa ensi vuoden sisäistä kehittämistä varten.

Näitä teemoja ovat mm.

  • Uudistuva Kuntaliitto ja
  • Kuntien erilaisuus kunniaan

Strategia- ja ennakointiprosessiin osallistui yhteensä 122 henkilöä (72 % liiton koko henkilöstöstä). Sisäinen kehittämistyö toimintasuunnitelman teemoissa jatkuu syksyn Jalostamossa, joka toteutetaan yhdessä Uskalla kokeilla -ohjelman kuntatiimien kanssa 27.9. - 20.11.