Suomen rakennerahasto-ohjelma

EAKR ja ESR

Suomen rakennerahasto-ohjelma ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” kattaa koko Suomen ja sisältää sekä EAKR - että ESR -rahoitteisen toiminnan. Suomen rakennerahasto-ohjelman kokonaisrahoitus on 2,6 miljardia euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 1,3 miljardia euroa.

Ohjelman rahoituksesta toinen puoli eli 1,3 miljardia euroa on kansallista julkista rahoitusta. Kansallisesta julkisesta rahoituksesta valtion osuus on 75 % ja kuntien ja muiden julkisten tahojen osuus on kokonaisuudessaan 25%.  Kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta odotetaan ohjelmaan vuosittain n. 50 miljoonan euron panostusta kehittämistoimintaan.

Pohjois- ja Itä-Suomi sekä Etelä- ja Länsi-Suomi ovat valmistelleet alueelliset suunnitelmat, jotka tarkentavat valtakunnallisen tavoitteita suuralueittain. Valtakunnallisten teemojen valmistelusta vastaavat TEM, OKM ja STM. Valtakunnalliseen toimintaan on varattu 10% EAKR-rahoituksesta ja 25% ESR-rahoituksesta. Hankkeiden rahoittavina viranomaisina toimivat ELY-keskukset, maakuntien liitot ja STM. Rahoitusta haetaan sähköisesti EURA2014-järjestelmän kautta.

Rakennerahastovarojen käytössä tullaan korostamaan niiden pysyvää elinkeinopoliittista vaikuttavuutta, kasvu- ja työllisyysnäkökulmaa sekä alueiden elinkeinorakenteen ja toimintaedellytysten kehittämistä kestävällä tavalla. Ohjelman läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen ja tätä tavoitetta tukeviin hankkeisiin tullaan osoittamaan 25% EAKR-rahoituksesta.

Ohjelma sisältää viisi toimintalinjaa (suluissa EU-rahoituksen osuus):

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR 328 milj. €)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR 435 milj.€)
  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR 234 milj.€)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR 164 milj. €)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR 99 milj. €)

Kestävä kaupunkikehittäminen

Kestävän kaupunkikehittämisen yhdennetty alueellinen strategia ”6AIKA - Avoin ja ketterä kaupunki” on Helsingin, Espoon, Vantaan, Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkien yhteistyössä laatima strategia, jonka toteutukseen on rakennerahasto-ohjelmasta varattu EAKR-rahoitusta n. 39,5 milj. euroa.
 

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Maaseudun kehittämisohjelmassa jatketaan LEADER-toiminnan rahoittamista: maaseuturahaston varoista vähintään 5% suunnataan yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen. Myös kalatalousryhmätoimintaa on tarkoitus jatkaa.
 
Kaupunkialueilla on mahdollista rahoittaa kansalaistoimijalähtöistä kehittämistoimintaa osana ohjelman normaalia toimeenpanoa eli maakuntien yhteistyöryhmät päättävät haun avaamisesta ja teemapainotuksista. Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Etelä- ja Länsi-Suomen alueellisissa suunnitelmissa on tarkempi kuvaus asiasta.

Aikataulut ja asiakirjat

Valtioneuvosto hyväksyi 23.1.2014 kumppanuussopimuksen ja Suomen rakennerahasto-ohjelman toimitettavaksi komission käsittelyyn. Suomen kumppanuussopimus hyväksyttiin komissiossa 7.10.2014. Ohjelmatyö on käynnistynyt ja rahoitushakemuksia voi jättää sähköiseen Eura 2014-järjestelmään.

Lisää aiheesta:

TEM:n alueellisen kehittämisen verkkosivut

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.