Henkilöstö strategisena resurssina -osaprojekti

HSR-tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja toimintamalleja kestävän uudistumisen toteuttamiseen, henkilöstövoimavarojen ja muutoksen johtamiseen sekä työnteon tapojen muutokseen ja työn voimavarojen vahvistamiseen.