HINKU-foorumi

HINKU-foorumissa kunnat, yritykset, asukkaat sekä asiantuntijat tekevät yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhteistyön tavoitteena on kehittää ratkaisumalleja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja tehdä kunnista ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöitä.

Hinku-kunnat sitoutuvat vuoteen 2030 mennessä vähentämään kasvihuonepäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta. Tavoitteisiin tähdätään muun muassa uusiutuvan energian sekä energiatehokkuuden lisäämisellä. Lisäksi tarkoituksena on, että ilmastoteoilla saavutettavat kustannussäästöt, energiaomavaraisuus ja uudet liiketoimintamahdollisuudet parantavat alueellista hyvinvointia.

HINKU-foorumi on ilmastonmuutoksen edelläkävijöiden verkosto, jossa toimijat saavat tukea tavoitteilleen sekä pääsevät jakamaan tietoa eteenpäin. Foorumi kokoaa kunnat, yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat yhteen. Foorumi sai alkunsa HINKU-hankkeessa ja jatkaa hankkeen työtä kuntien ilmastopäästöjen vähentämiseksi sekä paikallisen hyvinvoinnin ja elinkeinoelämän parantamiseksi. Foorumi tarjoaa muun muassa verkostoitumismahdollisuuksia, päästölaskentapalveluja ja viestintäyhteistyötä. HINKUmappiin on koottu toteutuneita ja meneillään olevia ilmastotekoja.

SYKEn koordinoimassa HINKU-foorumissa ovat mukana Kuntaliitto, Motiva, Sitra, Tekes, Energiavirasto, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä lukuisat yritykset.

Lue lisää: