Päivähoitoa täydellä teholla. Acta nro 140

Päivähoitoa täydellä teholla. Acta nro 140

Tekijät
Kauppi Ulla
Julkaisupäivä
Aihealueet
Johtaminen ja kehittäminen
Sosiaali- ja terveysasiat
Kuvaus
Kyselyyn vastasi 44 kunnan päivähoitotoimesta vastaavaa viranhaltijaa, 43 perhepäivähoidosta vastaavaa viranhaltijaa sekä 392 päiväkodin johtajaa 47:stä kunnasta. Vertailuaineistona on käytetty vuonna 1996 toteutetun vastaavan kyselyn tietoja.<br>Raportin tarkoituksena on luoda asiantuntija-arvioon perustuva poikkileikkauskuva kuntien päivähoitopalveluista, palvelutuotantoon liittyvistä seikoista, päivähoidon ohjauksesta ja johtamisesta sekä päivähoidon tilasta vuonna 1999 verrattuna aikaisempaan ja tulevaan.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1032 kB
ISBN
951-755-885-6
Sivumäärä
104
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto