Päivähoitoa täydellä teholla. Acta nro 140

Päivähoitoa täydellä teholla. Acta nro 140

Tekijät
Kauppi Ulla
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kyselyyn vastasi 44 kunnan päivähoitotoimesta vastaavaa viranhaltijaa, 43 perhepäivähoidosta vastaavaa viranhaltijaa sekä 392 päiväkodin johtajaa 47:stä kunnasta. Vertailuaineistona on käytetty vuonna 1996 toteutetun vastaavan kyselyn tietoja.<br>Raportin tarkoituksena on luoda asiantuntija-arvioon perustuva poikkileikkauskuva kuntien päivähoitopalveluista, palvelutuotantoon liittyvistä seikoista, päivähoidon ohjauksesta ja johtamisesta sekä päivähoidon tilasta vuonna 1999 verrattuna aikaisempaan ja tulevaan.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
1032 kB
ISBN
951-755-885-6
Sivumäärä
104
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto