Päivähoito - kuntien kilpailuvaltti? Tutkimus lasten päivähoidosta vuosina 1996-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 46. Acta nro 165

Päivähoito - kuntien kilpailuvaltti? Tutkimus lasten päivähoidosta vuosina 1996-2003. KuntaSuomi 2004 -tutkimuksia nro 46. Acta nro 165

Tekijät
Ikola-Norrbacka Rinna-Marika
Julkaisupäivä
Kuvaus
Näkemykset kunnan päivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen roolista ja merkityksestä toiminnan kehittämisessä ovat niin ikään tutkimuksen mielenkiinnon kohteena. Lisäksi raportissa tehdään ajallista vertailua aiempiin, vuosina 1996 ja 1999 tehtyjen vastaavien kyselyjen tuloksiin.
Julkaisupäivä
Painos
1
Tiedoston koko
1009 kB
ISBN
978-952-213-303-8
Sivumäärä
223
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto