Edustuksellisen demokratian tila kunnissa valtuustokaudella 2001-2004. Acta nro 173.

Edustuksellisen demokratian tila kunnissa valtuustokaudella 2001-2004. Acta nro 173.

Tekijät
Kurikka Päivi, Majoinen Kaija, Pekola-Sjöblom Marianne
Julkaisupäivä
Kuvaus
Se sisältää perustietoa erityisesti valtuustotyöskentelystä, valtuustojen strategiatyön toteutumisesta sekä valtuustotyön kehittämistarpeista. Julkaisussa esitellään myös kuntien muiden luottamuselinten rakenteita ja työskentelymuotoja. Raportissa paneudutaan valtuustokaudella voimakkaasti esille nousseisiin kysymyksiin koskien kuntarakenteen muutoksia, seudullista yhteistyötä ja sitä, mikä rooli kuntien valtuustoilla ja luottamuselimillä on uusien kuntien ja seutudemokratian rakentamisessa. Tutkimusraportti tuo esille paitsi konkreettista perustietoa, myös kuntien poliittisen ja ammatillisen johdon näkemyksiä kuntademokratian tilasta. Julkaisu on hyödyllinen tietopaketti kaikille kunnallisen ja edustuksellisen demokratian kehittymisestä ja kehittämisestä kiinnostuneille.
Julkaisupäivä
Painos
1
Tiedoston koko
3331 kB
ISBN
978-952-213-294-9
Sivumäärä
156
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto