Seniorikansalainen voimavarana. Havaintoja ja pohdintoja ikäpolitiikan suuntaamiseksi. Acta nro 189

Seniorikansalainen voimavarana. Havaintoja ja pohdintoja ikäpolitiikan suuntaamiseksi. Acta nro 189

Tekijät
Helander Voitto
Julkaisupäivä
Kuvaus
Julkinen ikäpolitiikka on painottunut vanhushuoltoon ja vanhusten asemaan yleensäkin. Yhteiskunnan voimavarojen käytön ja riittävyyden näkökulmasta tärkeän vanhusväestön varjoon on jäänyt lukumääräisesti suuri seniorikansalaisten ryhmä. Seniorikansalaisiksi on tässä raportissa mielletty eläkkeellä olevat kansalaiset, jotka eivät ole jatkuvan hoidon tarpeen vuoksi riippuvia yhteiskunnan toimista.<br><br>Raportin kohteena ovat ikäihmiset yleensä, mutta sen erittelyt painottuvat ensi sijassa seniorikansalaisiin ja heidän osallistumis- ja vaikuttamisvoimavaroihinsa. Millaisia resursseja senioreilla on ja miten he ovat niitä hyödyntäneet pyrkiessään vaikuttamaan yhteiskuntaa koskevaan päätöksentekoon? Seniorikansalaisten voimavaroja arvioidaan pääosin suhteessa toisten ikäryhmien vastaaviin. Raportissa korostetaan seniorikansalaisten merkitystä yhteiskunnan vaikutusvoimavarojen käyttäjinä ja vapaaehtoisuuteen pohjaavan kansalaispanoksen antajina. Jotta kansalaisvoimavarat voisivat tulla täysimääräiseen käyttöön, raportissa edellytetään, että tämän väestönosan resurssit ja niiden käyttömahdollisuudet arvioidaan uudelleen.
Julkaisupäivä
Painos
1
Tiedoston koko
564 kB
ISBN
978-952-213-518-6
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto